Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Disputerade blir allt fler
på arbetsmarknaden

På tio år har antalet forskarutbildade i arbetslivet blivit över 40 procent fler. Andelen som har utländsk forskarexamen har också ökat kraftigt.

11 december, 2020
Per-Olof Eliasson
Efter avklarad disputation träder många in på den svenska arbetsmarknaden. Antalet disputerade i arbetslivet ökade från 48 000 till 68 000 under perioden 2007–2018.

I en statistisk analys har UKÄ studerat de forskarutbildades arbetsmarknad åren 2007–2018.
– Vi har tittat på de disputerade som är yrkesverksamma i Sverige. Det är både de med svensk doktors- eller licentiatexamen och de med utländsk forskarexamen, säger Martin Söderhäll som gjort analysen.

Antalet disputerade i arbetslivet har från 2007 till 2018 ökat från 48 000 till 68 000. Också de disputerades andel av arbetskraften har gått upp från 1 procent till 1,3 procent. Andelen kvinnor har även ökat kraftigt. Bland de sysselsatta med en svensk doktorsexamen var 34 procent kvinnor 2007, motsvarande andel var 43 procent år 2018.

Föga förvånande är universitet och högskolor samt vården de dominerande arbetsgivarna för forskarutbildade. Drygt 24 000, 35 procent, av alla forskarutbildade var verksamma vid en institution vid ett svenskt lärosäte 2018.
– Av dem med examen inom samhällsvetenskap och inom humaniora och konst arbetar cirka 50 procent av de disputerade inom högskolan. Inom övriga ämnesområden är andelen 25–30 procent. Lägst är andelen bland män inom medi­cin och hälsovetenskap med under 25 procent, säger Martin Söderhäll.

Högre andel kvinnor kvar i högskolan
Kvinnor som disputerat vid svenska lärosäten arbetar inom högskolan i högre utsträckning än doktorsexaminerade män. Detta gäller inom alla forskningsämnesområden utom naturvetenskap.
UKÄ har även studerat utvecklingen för forskar­utbildade från andra länder. Antalet personer med utländsk forskarutbildning har mer än tredubblats 2007–2018. Störst ökning ses inom vård och it-företag.

Generellt konstaterar Martin Söderhäll att de forskar­utbildade är relativt ojämnt fördelade på arbetsmarknaden, med en tyngdpunkt på forsknings- och kunskaps­intensiva näringar.

När det gäller position i arbetslivet arbetar forskar­utbildade inom yrken med krav på fördjupad högskolekompetens i högre utsträckning än andra högskoleutbildade.
– Men forskarutbildade är inte överrepresenterade bland chefer, om man jämför med andra högskoleutbildade, säger Martin Söderhäll.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023