Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskningscenter om fågelburna sjukdomar kan bli verklighet på Öland

Hallå där Neus Latorre-Margalef, forskare och projektledare, som jobbar på att skapa ett forskningscenter om fågelburna sjukdomar i Ottenby på Öland, i ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och Birdlife Sverige.

19 oktober, 2020
Kajsa Skarsgård
Ottenby fågelstation är belägen på Ölands södra udde. Foto: Magnus Hellström

Varför vill ni göra detta?
– I snart 20 år har vi haft ett vetenskapligt framgångsrikt samarbete om fågelburna infektioner men nu vill vi formalisera och utveckla det. På Ottenby fågelstation finns långtidsserier på fågelpopulationer och ringmärkning av fåglar, vilket är basen för att bygga upp kunskapen kring smitta.

Vad krävs för att centret ska bli verklighet?
– Att samarbetet formaliseras och att vi får mer ekonomiskt stöd så att vi sakta men säkert kan bygga upp centret. Det är ett långsiktigt projekt som kommer att ta tid att utveckla till ett utbyggt center.

Hur ser du på chanserna att ni lyckas?
– Det finns inget liknande forskningscenter i nuläget, och alla parter är positiva. I tio år har behovet av hälsoövervakning av vilda populationer diskuterats i Sverige, och FN har i en rapport i år lyft miljövårdens betydelse för att förebygga pandemier. Klimatförändringarna kan också öka risken för att nya fågelburna sjukdomar kommer hit.

Har coronapandemin ökat era möjligheter att få stöd för satsningen?
– Det kan vara så för att nu är folk mer medvetna om zoonoser, sjukdomar som sprids mellan djur och människa, och hur människans beteende påverkar smittoriskerna.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023