Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

En mer mogen Plan S införs vid årsskiftet

Först blev Plan S för öppen tillgång upp­skjuten ett år. Men nu har många bitar fallit på plats inför att planen börja gälla vid årsskiftet.

15 oktober, 2020
Per-Olof Eliasson
John Tumpane
John Tumpane

Plan S skulle ha trätt i kraft 1 januari 2020 men efter kritik mot en alltför snäv tidsplan bestämde man att vänta med införandet ett år.
– De nya reglerna att forskning­sartiklar ska publiceras med omedelbar öppen tillgång kommer att gälla för alla våra utlysningar som öppnar efter 1 januari 2021. Det är samma tidsplan som andra finansiärer i Plan S kommer att hålla. Vi har tätt sam­arbete med Forte och Vinnova i detta, och kommer att synka vår information om reglerna – det ska vara lätt för forskarna att förstå vad som gäller, säger John Tumpane, chef för av­delningen för miljö vid Formas.

Avtal med stora förlag
Tidigare var finansieringen av publiceringskostnader en outredd fråga men nu verkar den ha fått en lösning, åtminstone på kort sikt.
I Sverige har Bibsam, ett konsortium av framför allt lärosätesbibliotek, träffat så kallade transformativa avtal med en rad förlag. Transformativa avtal är övergångsavtal som syftar till att biblioteken ska gå från att betala för läsning till att betala enbart för publicering. Men med de transformativa avtalen betalar biblioteken både för läsning och för publicering.
– Det är viktigt för oss i Sverige att vi de senaste 1,5 åren har fått till stånd ganska många avtal med stora förlag, som gör att den enskilde forskaren inte behöver betala avgift för öppen tillgång utan att det hanteras centralt och är färdigförhandlat med förlagen. På så sätt är det en väldigt stor andel av artiklarna som publiceras i Sverige i dag som täcks av de här avtalen. Att ekonomin hanteras på lärosätesnivå och på nationell nivå underlättar för forskarna. Vinnova, Forte, Formas och Vetenskapsrådet har också gått in och betalat en del av kostnaden, säger John Tumpane.

Vad mer kan sägas om det här?
– På generell nivå känns det som open access-rörelsen är stark och har fått momentum i den här frågan. Det känns som om bilden har klarnat lite, att alla finansiärer som ingår i Coalition S kommer att genomföra den. Det stärks av att EU-kommissionen är fast besluten att de här reglerna ska gälla även för ramprogrammet Horisont Europa, säger John Tumpane.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023