Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Universitet och högskolor klarade omställningen

Över förväntan. Det är den sammanfattande bedömningen av vårterminens omställning från ett stort antal lärosäten som Universitetsläraren varit i kontakt med.

23 september, 2020
Per-Olof Eliasson
Illustration: Robert Hilmersson

Ingen verkar ha förväntat sig att lärosätena skulle klara omställningen så bra som de gjorde. Det framgår av mejlsvar till Universitetsläraren från omkring 25 lärosäten.

Anna-Karin Andershed

– Mitt intryck är att omställningen gått väldigt, väldigt, bra. Det är tack vare våra lärare som högg i och ställde om på en femöring. Det gick jättesnabbt från en vecka till en annan. Lärarna månar så om kvaliteten i utbildningarna. De har verkligen lagt manken till för att få det att fungera, och i de allra flesta fall har det fungerat. Det är vissa moment som kanske inte blivit som man helst hade velat. Så finns det oro kring om digitala examinationer på distans lett till mer fusk, men det vet vi ju inte än, säger Anna-Karin Andershed, prorektor för Örebro universitet.

Inte bara själva undervisningen utan även organisationen i övrigt har ställt om snabbt.
– Våren rustade oss i beslutsfähighet, vi har blivit bättre på att snabbt förankra centrala beslut och på vårt lärosäte har vi haft en väldigt bra dialog mellan universitetsledning, fakultetsledningar och institutionsledningar med avstämningsmöten varje vecka.

Inte bara undervisningen utan också resten av organisationen måste fungera.
– Eftersom vi behövde göra jättesnabba förändringar i undervisning och examinationer behövde vi ta fram mallar för snabba beslut. I vanliga fall ändrar vi ju inte kursplaner under terminens gång men nu behövde vi kunna göra undantag och det har vi fått något utökade möjligheter att göra i den situation som varit. Men vi måste dokumentera väl hur förändrade kurser och studiegångar ser ut. Om det är något som vi gjort som orsakat att studenterna inte klarar sina studier så har CSN sagt att de kommer att ta hänsyn till det, men då måste vi se till att vi har alla papper i ordning.

Tätare kontakter
Även mellan lärosätena har det varit högre aktivitet än vanligt.
– En intressant aspekt är att lärosätesledningarna har setts i extrainsatta förbundsförsamlingar i SUHF och har träffat departementet och UKÄ i betydligt tätare dialog än vanligt, säger Anna-Karin Andershed.

Karin Holmgren

Även Karin Holmgren, prorektor vid SLU, bedömer att omställningen generellt har gått väldigt bra.
– Ledningen reagerade snabbt och vi fick igång krisledningsgruppen tidigt. Den har fungerat väldigt väl. Vi har länge haft ambitioner att utöka vår distansundervisning så vi hade redan ett bra expertstöd i vår avdelning för lärande och digitalisering. De kunde nu hjälpa lärarna i den snabba omställningen. Rektor har också kallat till Zoommöten där prefekter har fått utbyta erfarenheter och sprida dem till lärarna.

Högsta prioritet har varit att klara undervisningen med god kvalitet.
– Jag tror alla förstod allvaret i situationen. Det handlade om att rädda liv. Medarbetare har verkligen ställt upp, hjältemässigt, och jobbat stenhårt efter budskapet från Folkhälsomyndigheten. Flera lärare har varit hårt belastade, men inte alla. Utmaningen nu är att hålla ut. Helst vill vi att pandemin ska vara över snart, men det kommer att ta lång tid. Även om vi kan återgå till viss campusundervisning så betyder det inte att gå tillbaka till det som var före corona, säger Karin Holmgren.

Hon lägger till:
– Jag tycker att både våra studenter och våra lärare och medarbetare har varit extremt lojala mot de rekommendationer och riktlinjer vi har haft att följa med anledning av pandemin. Det har funnits en stor förståelse, jag är rörd, glad och tacksam över den uppställningen.

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Långsiktiga verkningar
Också Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet är övervägande positiv.
– Det har gått bättre än jag tror någon av oss kunde förvänta sig, säger hon.

När rekommendationen om distansundervisning kom stod LTU inför en tentaperiod. De tentor som redan var planerade att gå på distans genomfördes som planerat, medan de andra tentorna sköts fram en vecka.
– Vi på LTU hade turen att vi har flera ämnen som jobbat med distansutbildning sedan 1980 och -90-talet. De ställde upp helt fantastiskt, och det gjorde också vårt högskolepedagogiska centrum, för att ge stöd och hjälp till de lärare som aldrig gjort det här tidigare.

Birgitta Bergvall-Kåreborn anser att omställningen under våren kommer att ha långsiktiga verkningar.
– Det som är fantastiskt i ett långt perspektiv är att plötsligt har alla lärare provat på olika typer av distansundervisning. Många har kanske haft en förutfattad mening om vad som är distansundervisning, nu har man en egen erfarenhet och den har i de flesta fall varit positiv. Det har varit en otrolig kompetenshöjning under kort tid, men också en attitydförändring och den är minst lika viktig.

Som många andra lärosäten håller LTU på att utvärdera omställningen.
– Alla institutioner har börjat dokumentera vad som varit de största lärdomarna, de goda exemplen. Vad har varit positivt i den här väldigt jobbiga situationen? Vad har varit de stora lärdomarna, vilka är utmaningarna, och vad vill vi behålla? Vi har identifierat flera förbättringsmöjligheter så det nya normala kommer att skilja sig från det gamla normala.

Hon anser att det är ”helt otroligt” vilken prestation som svenska lärosäten och deras personal gjort.
– Ett riktigt stort tack till alla inom universitetssektorn för det arbete de gjort, för det är verkligen en otrolig prestation. Och den kommer ju att fortsätta, hösten kommer också att innebära stor osäkerhet. Men vi har en trygghet i att vi vet att vi kan ställa om, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Malin Sigvardson

Oväntade samarbeten 
Malin Sigvardson, chef för studentavdelningen vid Södertörns högskola, tycker också att omställningen gått bra.
– Alla medarbetare har beredvilligt accepterat läget och att göra det bästa, det är fantastiskt att se och vara med om. Jag är djupt imponerad inte minst av alla lärare som har gjort en otroligt snabb omställning med gott humör. Allt har ju inte funkat precis lika bra, men överlag måste jag säga att det är fantastiskt.

Oväntade samarbeten är en av många saker som fungerat över förväntan.
– Väldigt spännande att se de samarbeten som har uppstått mellan olika delar av högskolan, inklusive student­kåren, kring framför allt distansundervisningen. Man har tagit fram ett jättefint material som ligger på hemsidan och har ordnat Zoomträffar för att utbyta erfaren­heter.

En lärdom tar hon särskilt med sig.
– På en konferens förra hösten diskuterades digitalisering och då citerades en rektor som sagt att utbildningssektorn är en svår sektor att genomföra förändringar i, inte minst vad gäller digitalisering. Det tyckte vi alla stämde. Men det har visat sig att vi hade fel. Det som står ut mest är att det faktiskt har fungerat att göra en omställning och att utveckla den. Och alla som självmant har hjälpt till att utveckla och dela med sig av goda idéer, det är jättehäftigt, säger Malin Sigvardson.

Omprövning av arbetssätt
Anna-Karin Andershed vid Örebro universitet sammanfattar några av erfarenheterna.
– Jag får uppfattningen att många av våra lärare har dragit många lärdomar kring sin undervisning och kommer att förändra den. Det kommer att innebära en stor förändring av sektorns arbetssätt, under förutsättning att man inte stressar tillbaka igen. Jag tror inte att någon vill att det ska bli helt och hållet som det var innan. Det här öppnar andra möjligheter både för lärare och för studenter. Jag tror också att vi lärt oss mycket om intern kommunikation och hur vi på ett bra och snabbt sätt kan förankra beslut.
– Jag tänker också att det är en stolthet över organisationen och lärarna som har agerat oerhört handlingskraftigt och skickligt i en jättepressad situation. Och att ta med sig det framåt känns väldigt tryggt. Att vi vet att vi har väldigt kompetenta medarbetare, här har de verkligen ställts på prov och visat var skåpet ska stå. Det är jättehärligt.

Hon lägger till:
– Det har varit en märklig tid och jag tror att det som vi tar med oss är dels att vi har fått ompröva många arbetssätt och kan ta med oss nya arbetssätt in i framtiden. Men också kollegiets betydelse och kollegiets förmåga och att man i större utsträckning märker att man behöver sina kollegor runt omkring sig för att göra sitt arbete bra.

Per-Olof Eliasson

De svenska coronabesluten våren 2020

 

31 januari 2020. Det första verifierade fallet av covid-19 i Sverige.

 

1 februari. Regeringen klassar covid-19 som samhällsfarlig sjukdom.

 

11 mars. Folksamlingar och sammankomster med över 500 deltagare förbjuds tills vidare.

 

13 mars. Högskoleprovet i april ställs in.

 

17 mars. Icke-medborgares inresor från icke
EU/EES-länder stoppas.

 

18 mars. Distansundervisning rekommenderas för gymnasier, komvux, yrkes­högskolor, högskolor och universitet

 

27 mars. Folksamlingar och sammankomster med över 50 deltagare förbjuds tills vidare.

 

29 maj. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasier, komvux, högskolor och universitet kan öppna fysiskt från och med 15 juni.

 

Källa:Wikipedia

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023