Coronavåren

Något som ingen trodde kunde inträffa hände i våras. Hela den högre utbildningen gick i princip från en dag till en annan över till digital distansundervisning. Och kanske ännu mer förvånande, det blev inte kaos och katastrof. Denna sektor, som brukar anses trögrörlig, lyckades genomföra omställningen och ge studenterna en fungerande undervisning. Men det hade ett pris, lärare i frontlinjen ansträngde sig över utmattningens gräns.