Kartläggning av osynliga postdoktorer är på gång

Efter Universitetslärarens avslöjande om att så många som 20 procent av postdoktorerna saknas i den officiella statistiken ska flera aktörer undersöka frågan närmare.

Det var i april 2020 som Universitetsläraren avslöjade att var femte postdok anlitas genom stipendier och därmed inte finns med i den officiella statistiken om högskolesektorn. Flera lärosäten saknar själva central överblick av hur många postdoktorer på stipendier de har, trots att det är en av de mest otrygga arbetsformerna eftersom stipendiater bland annat saknar tillgång till socialförsäkringssystemen.
Expertgruppen för arbetsgivarfrågor inom Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har nu bestämt sig för att kartlägga situationen för att få en bild av eventuella åtgärder som behövs, berättar dess ordförande Sigbritt Karlsson. Coronapandemin har däremot gjort att det arbetet inte har kommit i gång ännu.

Niklas Karlsson

Även UKÄ har reagerat på Universitetslärarens avslöjande.
– Vi har startat en intern diskussion om hur man skulle kunna titta på den här frågan framöver. Våra möjligheter att få in statistik om den här gruppen är begränsad för att mycket av vår insamling av officiell statistik är kopplad till anställningar. Men det är en fråga som vi också kan följa på andra sätt, via analys eller genom att samla in uppgifter på annan väg, säger Niklas Karlsson som är biträdande chef på UKÄ:s analysavdelning.

Matilda Ernkrans

Ministern: ”Det finns mer att göra”
Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning, säger att lärosäten kan göra på olika sätt för att skapa bra förutsättningar för en trygg forskarkarriär, men att det naturligtvis är viktigt att de har god kännedom om vilka grupper som finns inom högskolan.
– Det är viktigt att vi har ett bra kunskapsunderlag om alla de här frågorna. Därför fick UKÄ som en del av reformen i uppdrag att utveckla stati­stiken. Men det finns mer att göra, både för att göra högskolan till en tryggare arbetsplats och för att utveckla statistiken. Det är ett långsiktigt arbete som regeringen avser att fortsätta med.

Mathew Tata, som är engagerad i sin lokala postdokförening och ordförande i Swedish National Postdoc Association, berättar att de nu använder kunskapen om den höga andelen stipendiater i sitt arbete med att förbättra situationen för postdoktorer.


Kategorier: Artiklar, Finansiering, Villkor