Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Varsel och avgångspaket skapar oro på Chalmers

Chalmers måste sänka sina kostnader för att komma i ekonomisk balans. Nu har förhandlingar om övertalighet inletts, samtidigt som ett erbjudande om avgångspaket har gått ut till alla anställda.
– Det finns en oro i organisationen, säger HR-chefen Lisskulla Lindström.

17 september, 2020
Per-Olof Eliasson
Avgångspaketet som Chalmers presenterat innebär att den som får erbjudandet kan sluta direkt med ersättning under uppsägningstiden. Arbetsgivaren väljer vilka som får ta del av paketet. Foto: Jan-Olof Yxell

Med anledning av varslen och erbjudandet om avgångspaket hade Saco-S på Chalmers i måndags ett Zoommöte med nära 300 deltagare. Saco-S har 1 300 medlemmar på Chalmers.

Peter Hellqvist

– Vi fick hjälp av HR-avdelningen att gå igenom förslaget om avgångspaket noggrant, sedan gav kontaktförbundet Sveriges Ingenjörer sin syn på erbjudandet och därefter var det frågestund. Det finns en ganska stor oro bland många medarbetare, för sin egen del och för kollegor och arbetskamrater. Det är en oro både för sin inkomst och för att man ofta har ett arbete som man lagt ner sin själ i, säger Peter Hellqvist, vice ordförande för Saco-S Chalmers.

Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka som får ta del av avgångspaketet. Paketet innebär att de som får det kan sluta arbeta direkt, men tiden för ersättning motsvarar uppsägningstiden så man får ingen tid eller ersättning utöver det. Paketet innebär också att man avsäger sig stöd från Trygghetsstiftelsens förmåner och kan riskera karens i a-kassan.
– Erbjudandet är framför allt bra för dem som är över 61 år och vill gå i pension eller om man har ett eget företag eller om man har en anställning på gång någon annanstans. Men om du inte vet att du har någonting att gå till är det kanske inte så lämpligt att ta erbjudandet då man i uppsägningspaketet avsäger sig andra förmåner, säger Peter Hellqvist.

Leder troligen till övertalighet
Chalmers försöker så långt man kan skydda kärnverksamheten, forskning och undervisning. Men hittills har man utöver varslet infört anställningsstopp och stoppat förlängningar av visstidsanställningar, vilket främst påverkar forskning och undervisning eftersom visstider är vanligast där.
– Det är också lättare att anpassa dimensioneringen inom undervisning och forskning än inom stödverksamheten. Anställningsstopp, och att man inte förlänger visstider, ger snabbare resultat i dimensioneringen av kärnverksamheten, säger Peter Hellqvist.

Det här innebär att det troligen kommer att bli större övertalighet på stödverksamheten.
– Tyvärr kan det bli en viss övertalighet inom kärnverksamheten också, men betydligt mindre, säger Peter Hellqvist.

Vill inte påverka verksamheten
Förhandlingarna om övertalighet i kärnverksamheten började i tisdags. Däremot börjar förhandlingarna om övertalighet inom stödverksamheten senare, först ska man göra en översyn över fördelningen av administration centralt och ute på institutionerna.
– Man letar efter sätt att effektivisera på rätt sätt så det påverkar verksamheten så lite som möjligt, säger Peter Hellqvist.

Avslutningsvis påpekar han:
– Vi går in i förhandlingar nu och det gäller att vi tittar på arbetsgivarens förslag med kritiska ögon och att vi som fackliga representanter tar tillvara medlemmarnas intressen så mycket som vi kan. Vi ska också se om förslagen kanske inte innebär besparingar i slutändan, eller där det finns alternativ till uppsägningar, eller innebär risker för arbetsmiljön, säger Peter Hellqvist.

Ökade pensionskostnader
Bakgrunden till besparingarna är att Chalmers tekniska högskola har en pensionsskuld, som tvingar lärosätet att spara 250 miljoner kronor fram till 2022. Det är gamla pensionsåtaganden kombinerat med det låga ränteläget som orsakat underskottet. Även de statliga lärosätena dras med ökade pensionskostnader, men eftersom Chalmers är en stiftelse hanterar lärosätet delar av pensionsskulden i egen regi, till skillnad från statliga universitet.

Lisskulla Lindström

– När vi insåg situationen hade vi en dialog med våra fackliga parter väldigt tidigt. Vi pratade om vilka åtgärder som krävdes för att klara det uppkomna läget. Vi vill ju komma i ekonomisk balans. Vi har haft anställningsstopp länge, vi förlänger inte visstidsanställningar, vi försöker inte förlänga för dem som gått i pension och vi tar vara på de personer vi har, säger Chalmers HR-chef Lisskulla Lindström.

Kostnader för lokaler och drift kommer att behöva reduceras, och en organisationsöversyn är på gång.
– Vi tittar på alla kostnader just nu, vi vänder på alla stenar, till exempel om vi nyttjar lokalerna på bästa sätt. Vi ser också över vårt verksamhetsstöd som stödjer kärnverksamheten och dess arbetssätt och struktur.

Många frågor om avgångsvederlag
Erbjudandet om att anställda kan ansöka om avgångsvederlag syftar till att behöva säga upp så få som möjligt.
– Erbjudandet om avgångspaket ser en del som en push att pröva något nytt, och något de väntat på. Medan andra upplever att situationen är tuffare än de trodde. Det finns väldigt många frågor från våra anställda kring det här, säger Lisskulla Lindström.

Hon påpekar att Chalmers har ett åtagande om utbildningens kvalitet som man tar på allvar och att ambitionen är att åtgärderna inte ska påverka den.
– Vi värnar jättemycket om våra studenter och våra lärare, men jag tror inte någon går opåverkad ur en så här stor omställning. Man måste inse att det finns en oro i organisationen och att energinivån under en period kan gå ner på grund av det här arbetet, säger Lisskulla Lindström.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023