Hon fick del av snabbutlysta forskningsmedel mot covid-19

Hallå där Anna-Lena Spetz, professor i immunologi vid Stockholm universitet, som leder ett projekt som fick 2,8 miljoner euro i EU-kommissionens snabbutlysning av medel för att möta covid-19-utbrottet.

Vad ska ni göra?
– Vi har tre huvudmål: att sätta upp testsystem för att utvärdera antiviraler (bromsmediciner mot virus) och vacciner i provrör, att sätta upp en modell för att testa på apa, och att testa olika antivirala läkemedel som tre av våra forskargrupper redan tidigare tagit fram oberoende av varandra och som eventuellt kan ha effekt även på covid-19.

Utlysningen varade bara de tolv första dagarna i februari. Vad gjorde er så snabba på bollen?
– Jag jobbade 20 timmar per dygn. Jag fick extra kraft för att det då inte var kartlagt hur viruset slog och var väldigt orolig att det skulle drabba nyfödda bebisar hårt. Som tur är vet vi nu att det inte är så. Samarbetet med de andra forskargrupperna kom till snabbt tack vare gemensamma partnerlabb som vi redan arbetade med i forskningen om antiviraler mot andra virus.

Vad vill du mer se i form av stöd till forskningen?
– Mitt viktigaste budskap är att vi måste satsa på utveckling av bredspektrumantiviraler så att vi har de redo och testade på människor. Då kan man på direkten starta kliniska tester där utbrott av nya virus sker och se om de har effekt för att tidigt förhindra smittspridning. Få personer kommer då att behöva behandlingen. Men det finns inga incitament för läkemedelsbolagen att satsa på detta så regeringar och andra finansiärer måste göra det.


Kategorier: Artiklar, Finansiering, Forskning
Lärosäten: Stockholms universitet
Anna-Lena Spetz