Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lund kan tappa tusentals internationella studenter

Osäkerheten kring pandemin gör att lärosätena inte vet om tusentals antagna internationella studenter kan komma i höst. Vid Lunds universitet har andelen som tackat ja till sin plats ändå ökat sedan förra året.

7 maj, 2020
Kajsa Skarsgård

De internationella masterstudenterna sökte till den svenska högskolans hösttermin innan den 15 januari i år. När de den 3 april fick reda på om de blivit antagna var världen en helt annan.
Lunds universitet antog över 5 000 internationella masterstudenter, varav drygt 2 400 avgiftsbelagda. Den 30 april skulle de svara på sitt antagningsbesked, och trots osäkerheten kring om de ens kan komma hit i höst har 72,5 procent tackat ja. Det är till och med en ökning från förra året, då 68,2 procent tackade ja.

Men Lunds universitet har inte heller legat på latsidan när det gäller att möta osäkerheten. Lärosätet har med hjälp av studentmedarbetare försökt ringa alla betalstudenter inför svarsdatumet, och fick tag på 1 700. Man har också nått ut till de antagna med information genom olika webbinarier med över 1 000 deltagande.

Lovar full återbetalning
Till betalstudenterna utlovar universitetet full återbetalning fram till terminsstart om de av någon anledning inte kan komma.
Det kan bli fortsatt distansundervisning för samtliga studenter i höst, men att då ge betalstudenterna rabatt är inte aktuellt i nuläget.

Sylvia Schwaag Serger
Sylvia Schwaag Serger Foto: Håkan Röjder

– Vårt fokus är att erbjuda bästa möjliga utbildning, och den ambitionen kvarstår. Vi har inte sagt att vi ska sänka avgiften, men det kan förändras och vi försöker också se vad andra gör, säger prorektor Sylvia Schwaag Serger.

Står för 1,4 procent av budget
Ekonomiskt bidrar betalstudenterna med cirka 1,4 procent av Lunds universitets budget. Nationellt handlade det om 930 miljoner kronor år 2019. Sylvia Schwaag Serger ser inte det eventuella ekonomiska bortfallet som ett problem för lärosätet, mycket värre är det för universitet i Australien, USA och England som är mer beroende av terminsavgifterna.
– Men vi får inte glömma bort att rekrytering är vårt kanske viktigaste verktyg för excellens. Vi måste kunna rekrytera de bästa från hela världen, både forskare och studenter, säger hon.

Till höstterminen har universitetet haft det högsta antalet internationella sökande sedan avgifterna infördes.
– Vi såg en väldigt positiv utveckling med väldigt bra ansökningar och kände att vi började skörda frukterna av ett medvetet arbete som vi har bedrivit i många år. Om de inte kommer att kunna komma hit i höst kommer det att få stora konsekvenser för internationaliseringen, säger Sylvia Schwaag Serger.

Linköping ställer in
P4 Östergötland rapporterade den 2 maj att Linköpings universitet har ställt in utbytet för sina 471 utresande studenter i höst. I stället får de läsa kurser på hemmaplan, med förhoppningen att de kan resa ut senare.
Något sådant beslut har ännu inte fattats vid Lunds universitet där 857 studenter har planerade utbyten till hösten. Vissa partneruniversitet har däremot redan ställt in, till exempel i Australien, Nya Zeeland, Singapore, Japan och Frankrike.
Lunds universitet vill avvakta bland annat utrikesdepartementets reserekommendationer. Dessutom söker lärosätet klarhet i frågan vilket lagligt stöd det har att återkalla ett positivt myndighetsbeslut och när i tiden det kan göras det om det skulle bli aktuellt.

Under fredagen den 8 maj har Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, en extra förbundsförsamling över Zoom med anledning av coronaviruset. Då ska rektorer och förvaltningschefer diskutera läget inför hösten, bland annat frågor rörande de internationella studenterna.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023