Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ömsesidigt intresse för svensk-indiskt samarbete

Som innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i New Dehli är det Fanny von Helands uppdrag att främja samarbeten mellan Sverige och Indien inom innovation, forskning och högre utbildning.

16 april, 2020
Anna Rehnberg
Anna Rehnberg
Detta gatukök som serverar kryddstark linssoppa ligger alldeles i närheten av Fanny von Helands lägenhet i New Delhi. På ambassaden arbetar hon med att främja bilden av Sverige som en attraktiv innovations- och kunskapsnation.

Som en av världens snabbast växande marknader är Indien högintressant för svenska akademiker, innovatörer och företagare.
– Indien har spetskompetens inom en mängd områden av intresse för Sverige, säger Fanny von Heland, som nyligen har påbörjat ett treårigt regeringsuppdrag som innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i New Delhi.

Hon berättar att det även finns ett intresse för Sverige, från indiskt håll.
– Indien ser Sverige som en intressant partner på grund av vårt sätt att arbeta sektorsövergripande – akademi, offentlig sektor och näringsliv – vilket är något man vill importera till Indien, säger Fanny von Heland.

Hennes främsta uppgift är att skapa förutsättningar för konstruktiva möten och strategiska samarbeten mellan Indien och Sverige. En utmaning i dessa corona-tider.
– Här går det sällan att skicka mejl och förvänta sig ett svar. Samarbeten är beroende av att man kan åka till motparten, sitta ner och dricka te, äta nötter och kakor. Det är så man bygger förtroende och får saker att hända, berättar hon.

Hjälp med första möte
Svenska forskare, lärosäten, innovatörer och företagare kan få hjälp till ett första möte och även fortsatt support för att få till samverkan inom innovation, forskning och högre utbildning.
– Vi är deras fötter, ögon och öron på marken, säger Fanny von Heland. De kan vända sig till oss med frågor om potentiella samarbetspartner.

Fanny von Helands team arbetar nära de fem svenska forskningsfinansiärerna Vinnova, Forte, Formas, Vetenskapsrådet och Svenska Energimyndigheten. Alla utom Formas har bilaterala samarbeten med indiska forskningsfinansiärer som teamet stöttar. De senaste åren har en rad gemensamma utlysningar genomförts. Nyligen annonserade Vetenskapsrådet resultatet av en utlysning inom data- och materialvetenskap med indiska Department of Science and Technology – 20 projekt inom grundforskning.

Det finns också innovationspartnerskap där svenska universitet deltar. I februari presenterades Sitis, en svensk-indisk plattform för tillämpad forskning och innovation inom området säkra och hållbara transporter, där Chalmers är den akademiska parten.

Anna Rehnberg
Anna Rehnberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023