Cancerfonden vill att fler söker forskningsmedel

Hallå där, Klas Kärre, professor vid Karolinska institutet och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, som vill få fler utanför det kliniska området att söka pengar ur fonden.

Varför tar Cancerfonden detta initiativ?
– Vi har alltid varit öppna för ansökningar från de icke medicinska och naturvetenskapliga fälten. Men vi får in väldigt få ansökningar som handlar om exempelvis samhällsvetenskap, rehabilitering, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Varför vill ni bredda er?
– Vår mission är att besegra cancer, och i cancerutvecklingen ingår olika faser. Det första steget är att förhindra att folk får cancer över huvud taget. 40 procent av all cancer beror på vår livsstil, men det finns för lite forskning om hur man ska få folk att tänka långsiktigt och ändra livsstil.
Cancer är också en jämlikhetsfråga. Hur når man ut med information om riskfaktorer till alla i samhället?

Hur kommer det sig att ni inte får en bredd bland ansökningarna i dag?
– Vi tror att det finns många som har projekt och verktyg som är relevanta för cancerforskningen utan att de tänker på det. De identifierar sig inte som cancerforskare.

Hur går ni tillväga?
– Vi satsar inte några extra pengar, men vi försöker vara mer inkluderande för att bredda konkurrensen om den pott med pengar vi redan har. Vi går ut med speciell information på hemsidan och skickar ut brev till forskare på olika fakulteter för att göra dem uppmärksamma på att vi finns.


Kategorier: Artiklar, Finansiering, Forskning
Klas Kärre