”Lärosätena behöver skapa tydligare karriärsystem”

Hallå där Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, som deltog i ett seminarium på Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien, IVA, om hur Sverige kan skapa världs­ledande universitet för fram­tidens utmaningar.

Vad bidrog du som rektor med i den diskussionen?
– Jag tryckte på vad vi lärosäten själva behöver göra, till exempel skapa mer tydlighet och transparens i våra karriärsystem, och vilka förutsättningar som behöver skapas av andra. Det behövs en bättre balans mellan externfinansiering och basanslag, det skulle hjälpa mig att vara en bättre arbetsgivare.

Vad mer tog du upp?
– Jag lyfte fram forsknings­infrastrukturen och att vi har ett bra utgångläge men att det är otroligt kritiskt att vi hittar en vettig finansiering för den, så att den inte utarmar annat och så att vi inte står värd för hela världen men inte kan använda infrastrukturen själva.

Vad tog du med dig för idéer från de andra deltagarna?
– Det var inspirerande hur inledningstalaren Arthur Bienenstock från Stanford-universitetet lyfte fram vikten av forskning och utbildning tillsammans och av att även professorer deltar i undervisningen.

Om du fick önska fritt, vad skulle du vilja ha för att göra svenska lärosäten mer världsledande?
– På kort sikt, ökad rådighet inom myndighetsformen. På lång sikt, att våga ta sig an frågan om andra associationsformer. Vi är för låsta i myndighetsformen, den passar inte ett universitet.


Kategorier: Artiklar, Finansiering, Karriär, Kvalitet
Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet