Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Arbetsintegrerat lärande är profilen för ny forskarskola

Hallå där Bibbi Ringsby Jansson, vicerektor för arbetsintegrerat lärande, AIL, vid Högskolan Väst, som den 1 januari 2020 startar landets första forskarutbildning inom AIL.

19 december, 2019
Kajsa Skarsgård

Vad är AIL?
– Det är ett tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på relationen mellan arbetsliv och lärande. Vi tror på betydelsen att koppla ihop praktiska och teoretiska kunskaper, och AIL är Högskolan Västs profil. Det genomsyrar hela vår verksamhet.

Vilka ämnesområden ska samarbeta i den nya forskar­utbildningen?
– Vi har avgränsat det till samhällsvetenskap och humaniora. Forskningsfrågorna kan till exempel handla om hur yrkesroller förändras av digitaliseringen eller hur lärandet förändras av ändrade professioner i samhället. Forskningen karaktäriseras av samverkan med det omgivande samhället, för att möta nya utmaningar i ett förändrat arbetsliv.

Vad ska den nya forskar­utbildningen tillföra?
– Vi ska både forska om AIL och med AIL som metod, vilket stärker teori- och metodutvecklingen liksom forskningsanknytningen i undervisningen.

Hur många doktorander blir det?
– Prognosen är 36 stycken. Vi har redan påbörjat rekryteringen. Genom att utgå från olika samhällsvetenskapliga ämnesområden och humaniora, men med AIL som fokus tror vi att vi kan få ett brett rekryteringsunderlag. AIL blir skärningspunkten som man kan mötas i. Det har bland annat varit personer från Sydafrika som har varit väldigt intresserade av att komma och gå forskarutbildningen hos oss.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023