Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nytt avtal med Elsevier ger obegränsad tillgång

Ett nytt avtal med förlaget Elsevier ger öppen tillgång till svensk forskning. Nu får svenska forskare möjlighet att både publicera och läsa i förlagets tidskrifter.

16 december, 2019
Per-Olof Eliasson
Britt-Marie Wideberg

För 1,5 år sedan sade Sverige upp prenumerationsavtalet med det största vetenskapliga förlaget Elsevier. Det medförde att svenska forskare inte längre hade tillgång till förlagets tidskrifter.

Britt-Marie Wideberg

Det nya avtalet innebär att svenska forskare kommer att ha läsning och obegränsad publicering med öppen tillgång i Elseviers tidskrifter. Avtalet gäller i tre år från 1 januari 2020.
– Det som är unikt är att avtalet är obegränsat, det finns inget tak i antal publicerade artiklar. Och det ingår en pilot med publicering i Elseviers dyra Cell Press-hybrid­tidskrifter. Där ingår 100 artiklar per år, vi räknar med att det räcker för det är svårt att bli accepterad för publicering där, säger Britt-Marie Wideberg, samordnare för Bibsam­konsortiet som förhandlar med de vetenskapliga förlagen.

Kontroll på hela kostnaden
Den exakta totala kostnaden är inte avgjord ännu, den beror på hur många organisationer som väljer att ingå i avtalet.
– Om vi räknar in vad vi tidigare betalade för läsning, och vad man betalat för publicering utöver det, så blir det cirka 1,8 procent dyrare, men för detta får vi som sagt obegränsad publicering, säger Britt-Marie Wideberg.

Summan kommer att fördelas på de olika ingående organisationerna utifrån hur mycket de betalade tidigare samt deras andel av publiceringarna.
Avgiften kommer främst att belasta forskningsbibliotekens budgetar så lärosätena behöver omfördela pengar.
– Nu får vi kontroll på hela kostnaden, förut hade vi kontroll på läskostnaden, men inte på publiceringskostnaden. Vi får alltså kontroll på den totala kostnaden i tre år och forskningen blir omedelbart öppet tillgänglig.

Övergångsavtal med sex förlag
Bibsamkonsortiet har nu tecknat så kallade transformativa avtal med de sex största tidskriftsförlagen: Elsevier, Wiley, Springer Nature, Taylor & Francis, SAGE och Oxford University Press.
– Avtalen kallas transformativa för att vi ser dem som övergångsavtal, vi ska gå från att betala för läsning till att betala enbart för publicering. Där är vi inte ännu, nu betalar vi både för läsning och för publicering.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023