Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Akademiskt hushållsarbete drabbar kvinnors karriärer

Hallå där Sara Kalm, lektor i stats­vetenskap vid Lunds universitet, som skrivit en artikel om akademiskt hushålls­arbete.

24 oktober, 2019
Per-Olof Eliasson

Varifrån kommer begreppet?
– I amerikansk debatt förekommer uttrycket academic house­keeping och jag har översatt det.

Vad är akademiskt hushållsarbete?
– Det är sysslor som måste utföras på en institution och som kräver att någon, men inte alla, utför dem och som är icke-meriterande för en akademisk karriär.

Några exempel?
– Det kan vara ett uppdrag, som att sitta i en likabehandlingsgrupp. Det kan också vara något man gör av lojalitet eller plikt, exempelvis ta anteckningar på möten, vara med i en festkommitté eller rycka in när en kollega är frånvarande. Det tar en massa tid och ger ingen meritering. En tredje kategori kallar jag den affektiva, det kan vara att peppa och trösta doktorander.

Vad är problemet?
– De här uppgifterna är ojämnt fördelade och de får konsekvenser för ens karriär. Och att det främst är kvinnor som utför dem. Akademiskt hushållsarbete är en liten pusselbit i förklaringen till varför kvinnor dominerar på lägre nivåer i den akademiska hierarkin, men män dominerar längre upp.

Vad kan man göra åt det?
– De sysslor som är någon form av uppdrag kan arbetsledningen fördela jämnare. Men exempelvis hur mycket tid en forskare lägger på att trösta och peppa andra är omöjligt att styra utifrån. Vad man kan göra åt det är att medvetandegöra att problemet finns.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023