25 sökande per plats till ny lärarutbildning

Malmö universitets nya modell för arbets­integrerad grundlärarutbildning har blivit en framgång räknat i söktryck.
Studenterna på den arbetsintegrerade lärarutbildningen i Malmö får inte bara tillbringa tid i Orkanenbiblioteket. De fyra sista utbildningsåren består till hälften av skoltjänstgöring.

Höstterminen i år innebar premiär för Malmö universitets grundlärarutbildning, där studier kombineras med tjänstgöring i skolan.
Helt i linje med att det länge funnits politiska ambitioner att skapa fler och nya vägar till lärarutbildningarna finns på ett antal lärosäten utbildningar som består av studier och arbete.

Malmö universitet är dock hittills ensamt om en grund­lärarutbildning som inleds med ett års heltidsstudier (i främst svenska, matematik och utbildningsvetenskap) och därefter fyra år med 50 procent studier och 50 procent skoltjänstgöring.

Anders Olsson

1 000 sökande
Uppen­barligen en för studenter attraktiv modell, med 1 000 sökande till de 40 platserna.
– Vi har arbetat fram modellen i samverkan med kommuner i det regionala samverkans­rådet, vilket kan ha bidragit till att fler kan ha fått kännedom om den nya utbildningen, säger Anders Olsson, utbildningschef på Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet.
– Dessutom har vi fått en hel del uppmärksamhet i lokala medier.

I år har Malmö universitet också fyllt alla platser på de övriga lärarutbildningarna, med undantag för kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Till ämneslärarutbildningen fanns 1,5 sökande till varje plats och förskollärar­utbildningen fyller fortfarande sina platser även om antalet sökande har halverats sedan 2014.

”Garanterad jobb efter utbildningen”
När fler vill bli lärare kan det, enligt Anders Olsson, vara konjunkturrelaterat och det har som bekant alltmer varnats för kommande låg­konjunktur.
– Alla har hört talas om lärarbristen och vet att man oavsett konjunktur är garanterad jobb efter avslutad lärarutbildning.

Anders Olsson påpekar att det finns en viss risk att högt söktryck är ett uttryck för ”nyhetens behag”, då erfarenheter från andra lärosäten visar att liknande lärarutbildningssatsningar förlorat sin attraktionskraft efter första året.

Det höga söktrycket ser han hur som helst som något som minskar risken för avhopp.
– När det är konkurrens om platserna är studenterna som kommer in på utbildningen bättre meriterade, dessutom är man mer angelägen om att behålla den plats man fått i hård konkurrens.


Kategorier: Artiklar, Utbildning
Lärosäten: Malmö universitet