Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Stress och okunskap när studenter fuskar

Disciplinåtgärder mot studenter ökade med 51 procent från 2015 till 2018. Främst handlade det om plagiat liksom otillåtna hjälp­medel och samarbeten.

23 september, 2019
Kajsa Skarsgård
Studenter som anmäls för fusk berättar ofta att de har handlat som de har gjort för att de har känt sig stressade och pressade. (Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln.)

Totalt beslutade lärosäten om disciplinåtgärder mot 1 326 studenter 2018, enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. 80 procent straffades med avstängning, övriga med en varning. En liten minoritet av ärendena handlade om förfalskning av dokument, störning av verksamheten eller sexuella trakasserier.
Mälardalens högskola och Södertörns högskola är de lärosäten som vidtagit disciplinåtgärder mot störst andel studenter (1,08 procent av antalet helårsstudenter). De toppade listan redan 2011, och har i olika sammanhang bjudits in av UKÄ för att tala om sitt aktiva arbete mot fusk.

Cristina Perez

Bristande kunskap kan ligga bakom
Men trots det redan väl­etablerade arbetet ökar disciplin­ärendena också vid Mälar­dalens högskola, berättar Cristina Pérez, högskolejurist och före­dragande i läro­sätets disciplin­nämnd.
Hennes personliga reflektion och erfarenhet är att studenterna som anmäls ofta har bristande kunskap om akademiskt skrivande och akademiska förhållningssätt.
– Jag tror att vi behöver ta ett bredare grepp kring vad de har med sig för förkunskaper från gymnasiet, säger hon.

De anmälda studenterna känner sig ofta också väldigt stressade.
– De har befunnit sig i en sådan situation att de inte sett någon annan utväg för att klara av momentet, eller i plagiatfall kanske inte ens förstått att de har gjort fel, säger Cristina Pérez.

Kan förlora studiemedel och bostad
Simon Edström, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS, och tidigare studentledamot i KTH:s disciplinnämnd, delar hennes bild.
– Om man inte klarar sin tenta eller uppsats kan man förlora studiemedel och sin bostad, det kan vara en väldigt pressad situation, säger han.

Han poängterar vikten av att lärosätena är tydliga i sin information till studenterna om vad som är otillåtet handlande och dess konsekvenser.
En kvarglömd mobil i fickan på en tentamen kan leda till avstängning.
– Många blir förtvivlade över att det kan bli så stora konsekvenser, men det är jätteviktigt för rättssäkerheten och legitimiteten av hela utbildningssystemet.

Simon Edström påpekar att den juridiska statusen är otydlig för utbytesstudenter och de som studerar på uppdragsutbildning eller ett basår. Detta utgör ett glapp i regelverket som skapar rättsosäkerhet.

Kajsa Skarsgård

De vidtog flest disciplinåtgärder

(procentandel av antalet helårsstudenter 2018)

 

1. Mälardalens högskola (1,08)

2. Södertörns högskola (1,08)

3. Högskolan i Borås (1,01)

4. Högskolan i Jönköping (0,94)

5. Luleå tekniska universitet (0,77)

6. Örebro universitet (0,65)

7. Linköpings universitet (0,63)

8. Högskolan i Gävle (0,58)

9. Stockholms universitet (0,55)

10. Malmö universitet  (0,48)

11. Linnéuniversitetet  (0,48)

12. Försvarshögskolan  0,47)

13. Högskolan Dalarna 0,44)

14. Högskolan Kristianstad 0,44)

15. Blekinge tekniska högskola (0,43)

16. Gymnastik- och idrottshögskolan (0,41)

17. Högskolan i Skövde (0,40)

18. Högskolan Väst (0,39)

19. Umeå universitet (0,38)

20. Karlstads universitet (0,37)

21. Chalmers (0,33)

22. Högskolan i Halmstad (0,32)

23. Karolinska institutet (0,31)

24. Göteborgs universitet (0,28)

25. Kungl. Tekniska högskolan (0,28)

26. Uppsala universitet (0,25)

27. Lunds universitet (0,25)

28. Handelshögskolan* (0,18)

29. Sveriges lantbruksuniversitet (0,18)

30. Mittuniversitetet (0,17)

31. Konstfack (0,15)

32. Stockholms konstnärliga högskola (0,00)

33. Kungl. Konsthögskolan (0,00)

34. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (0,00)

 

*Helårsstudenter år 2017

Källa: UKÄ

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023