Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Satsningar på excellens gav oanade konsekvenser

I Nederländerna har främjandet av veten­skaplig excellens varit mycket fram­gångs­rikt. Men efter 30 år kan man urskilja en rad oförut­sedda effekter som gör att systemet bör modifieras.

27 maj, 2019
Per-Olof Eliasson
En rapport från Nederländerna ifrågasätter om urvalsprocessen för excellent forskning verkligen utgår från de sökandes talang och innovation.

En rapport från holländska Rathenau Instituut pekar på att de nederländska excellenssatsningarna trots en begränsad budget har haft ett starkt styrande inflytande på vetenskapssystemet och forskningsgruppernas resultat.
Policyn har resulterat i en koncentration av resurser till ett relativt litet antal forskare samt en differentiering mellan forskargrupper med riklig finansiering och de med begränsad budget.
Men excellenspolitiken har också fått oavsiktliga negativa konsekvenser.

Systemet med konkurrensutsatta ansökningar har blivit alltmer kostsamt och tidskrävande. Kvalitetsskillnaderna mellan många bidragsansökningar är så minimala att slumpen blir en viktig faktor. Dessutom spelar en bidragssökandes rykte in, tidigare vinnare har större sannolikhet att få nya bidrag.
Rapporten ifrågasätter därför om urvalsprocessen fortfarande är effektiv, och om den verkligen väljer utifrån innovation och talang.

I förordet skriver Melanie Peters, direktör för Rathenau Instituut:
– Den här undersökningen raderar bilden av den unika, briljanta individen. Faktum är att vår studie visar att ytterligare finansiering används av framgångsrika grupper för att säkra sin egen kontinuitet. Tillsammans arbetar de för att se till att någon i forskargruppen uppnår framgång också i nästa ansökningsrunda.

Excellens på bekostnad av annat
Vidare leder fokus på excellent forskning till mindre uppmärksamhet på utbildning och på samverkan. Dessutom sker excellenssatsningarna på bekostnad av annan värdefull forskning som inte uppfyller de dominerande idéerna om excellens.
Det blir också en osund press på andra forskargrupper att försöka få excellenspengar för att stärka sin status.
– Systemet för finansiering av excellens har visat sig vara mycket framgångsrikt. Men de oönskade effekterna av uppdelningen i excellens och icke-excellens gör att systemet behöver få en översyn, betonar Melanie Peters.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023