Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Människor ska inte behöva gå om hela utbildningar”

Fortsatt utveckling av processer för validering av reell kompetens, akademiska råd som säkrar detta och en ny kompetensmyndighet. Det är några av rekommendationerna från Nationellt uppdrag för utveckling av validering, NUKUV.

27 maj, 2019
Kajsa Skarsgård

– Validering är en av byggklossarna i Bolognaprocessen och inte bara en svensk utmaning. Kan vi få på plats ett smidigt system så kan vi möta omställningen på arbetsmarknaden utan att slösa resurser på att människor ska gå om hela utbildningar, säger Hanne Smidt, senior rådgivare vid Euro­pean University Association och projektledare för NUKUV.

Det nationella samarbets­projektet för att utveckla en praxis för validering av reell kompetens har genomförts av Högskolan Väst, Malmö universitet och Umeå universitet. De har hållit nationella workshoppar och gjort studiebesök i Danmark och Frankrike som har mer välutvecklade system.

Därifrån kommer rekommendationerna i projektets slutrapport om att utveckla en lärosätesgemensam portfolio som den sökande har att utgå ifrån i processen och att inrätta ett råd för beslut i valideringsärenden.
Bra samarbeten inom och mellan lärosäten, liksom med näringslivet och andra aktörer, är avgörande för ett välfungerande valideringssystem. Förslaget om en ny kompetensmyndighet handlar om bättre beredskap att möta omställningarna på arbetsmarknaden.

Bör se över kursplaner
Rapporten rekommenderar också lärosäten att se över kursplaner och lärandemål så att de kopplar till det svenska kvalifikationsramverket för livslångt lärande, och därmed stödjer validering av reell kompetens.
– Bolognaprocessen uttrycker att man ska ha en generös hållning till erkännande och validering, men det har i stället blivit en ganska restriktiv praxis, säger Hanne Smidt.

De senaste årens olika satsningar för att utveckla ett nationellt system för validering av reell kompetens har nu avrapporterats till regeringen med en rad rekommendationer. Regeringsproblemen i höstas har lämnat sektorn väntande på nästa steg.
I början på 2000-talet skedde också storsatsningar på validering, men fokus flyttades vidare innan ny praxis hade implementerats, berättar Hanne Smidt. Hon ser en risk att lärosätena återigen förlorar momentum om regeringen inte skapar långsiktiga förutsättningar för arbetet, utifrån bland annat Valideringsdelegationens rekommendationer som kom för ett år sedan.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023