Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Sekretariatets roll misstolkas

Nationella sekretariatet för genusforskning möter många missuppfattningar om sitt arbete, och vill framöver få en roll i att bemöta både felaktigheter och hat med forskningsbaserad kunskap.

17 april, 2019
Kajsa Skarsgård

Nationella sekretariatet för genusforskning är ingen forskningsinstitution utan en nationell enhet vid Göteborgs universitet som sedan starten 1998 haft i uppdrag att främja genusforskningens villkor i akademin.
Det finns dock forskare anställda och en viktig del av verksamheten är att göra forskningsöversikter, nu senast om sexuella trakasserier i högskolan.
– En annan felaktig uppgift som är vanlig är att vi företräder en särskild politik eller ideologi. Vi bygger vår verksamhet på sammanställningar och kommunikation av forskning, i huvudsak genusforskning och andra maktkritiska forskningsfält, men vi belyser också till exempel statsvetenskaplig och biologisk forskning för att förstå hur man kan tänka kring kön, säger sekretariatets föreståndare Fredrik Bondestam.

2013 gav alliansregeringen sekretariatet i uppdrag att stödja myndigheter med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter, men det uppdraget ligger sedan 2018 på Jämställdhetsmyndigheten.

Vill att uppdraget förändras
Fredrik Bondestam menar att det delvis var problematiskt att regeringen gav en forskningsaktör som sekretariatet ett uppdrag som handlade om att praktiskt stödja regeringens jämställdhetsarbete. Att rollerna grumlades kritiserades även inom sektorn, och kan ha bidragit till att genusforskning i det offentliga samtalet ibland sammanblandas med, och får kritik för, jämställdhetsarbete som beslutas politiskt och genomförs på myndigheter.
Fredrik Bondestam vill i framtiden se ett delvis annorlunda uppdrag för sekretariatet då genusforskning och genusvetenskap numera har en stark ställning i akademin.
I stället menar han att sekretariatet kan fylla en viktig funktion genom att stärka kunskaperna om genus i olika samhällssektorer, liksom i att bevaka hot mot genusforskning och angränsande fält och bemöta missuppfattningar med forskningsbaserad kunskap.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023