Genusforskningen i skottgluggen

En bombattrapp satte hoten mot genusforskningen i strålkastarljuset för ett ögonblick. Men hoten är varken avvärjda eller en fråga endast för genusforskarna, utan för hela akademin och demokratin. Detta, och vikten av ett vetenskapligt samtal, blir också tydligt när Universitetsläraren vänder sig till vetenskapsteoretiker och idéhistoriker med frågan: Vad i debatten handlar om vetenskaplig polemik, och inte?