Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Antalet betalstudenter till Sverige ökar stort

Antalet betalande studenter ökar kraftigt den här vårterminen. Antagna betal­studenter till masterprogram har ökat med 111 procent. Orsaken till Sveriges plötsliga attraktivitet som studienation är oklar.

16 april, 2019
Per-Olof Eliasson
Krister Stoor, Patrik Lantto, Åsa Össbo och Kristina Sehlin MacNeil sitter i Vaartoes matsal, där två av borden pryds av den samiska flaggan. Den röda delen av cirkeln står för solen och den blå för månen. Cirkeln knyter ihop de fyra länder där samer lever: Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

I Universitets- och högskolerådets statistik för antagningen vårterminen 2019 har antalet betalstudenter som börjar studera gjort ett rejält skutt uppåt. Betalstudenter på internationella kurser har ökat med 62 procent och antalet betalande studenter på masterprogram har ökat med hela 111 procent.
Dessutom visar siffrorna att de betalande studenterna blivit fler varje vårtermin sedan avgifter infördes 2011.
– Men vi är inte uppe i det antal som var innan avgifter infördes, säger utredaren Torbjörn Lindquist.

Som orsaker till att antalet avgiftsskyldiga studenter ökar brukar man ange framgångsrik marknadsföring och bättre stipendiemöjligheter.
Men även storpolitiska händelser i världen kan spela in eftersom studenter söker sig bort från oroliga delar av världen.
– Vi såg tidigare, när krisen i Syrien startade, en kraftig ökning av ansökningar från internationella studenter med grundexamen från Egypten. Landet är en regional utbildningsnod, säger Torbjörn Lindquist.
– Nu kan man se att det är många ansökningar från internationella studenter med examen från Storbritannien, fortsätter han.

Påverkar brexit?
Om det har något samband med brexit kan Torbjörn Lindquist inte uttala sig om. Men en rapport från Study Destination Stockholm visar att från läsåret 2017–2018 har Storbritanniens attraktivitet som studienation minskat kraftigt bland svenska studenter.
Torbjörn Lindquist påpekar att vårterminen utgör en liten del av all antagning till svenska lärosäten. Det totala antalet betalande studenter som antagits till vårterminen 2019 är bara drygt 700.
– Så givetvis kan även slumpen spela in att ökningen blivit så procentuellt stor, säger Torbjörn Lindquist.

KTH är ett av de lärosäten som har flest betalande studenter i Sverige. Enligt Christina Murray, internationell strateg vid KTH, visar lärosätets undersökningar att internationella studenter väljer KTH av följande anledningar (i fallande ordning):
1. utbildningsprogrammens innehåll
2. utbildningens rykte/kvalitet
3. Stockholm och Sverige lockar

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023