Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Svårt för många forskare att få tag i artiklar

Åtta av tio svenska forskare hade behövt artiklar från Elsevier sedan avtalet sades upp.
– Vissa forskare har påverkats väldigt direkt i sitt arbete. Andra har inte märkt av uppsägningen, säger Lisa Olsson på Kungliga biblioteket.

11 april, 2019
Per-Olof Eliasson

I början på året riktade Kungliga biblioteket en webbenkät till svenska forskare om deras erfarenheter efter att avtalet med förlaget Elsevier sades upp 30 juni i fjol.
Preliminära resultat visar att 81 procent av forskarna hade behövt artiklar från Elsevier.
– Det är olika för olika ämnesområden, för vissa som har snabbare publiceringspraktiker verkar det ställa till det mer. Där forskningsfronten rör sig snabbare eller där Elsevier står för en stor del av tidskrifterna verkar det bli mer omedelbara konsekvenser. Andra forskare har inte alls märkt av uppsägningen, säger Lisa Olsson på Kungliga biblioteket som leder den grupp som analyserar svaren från enkäten.

Stort engagemang
Hon påpekar att det går att få tag på artiklar med hjälp av webbläsartillägg (som Unpaywall eller Open Access button), bibliotekstjänster (till exempel fjärrlån), sitt forskarnätverk eller via artikelförfattaren, även om det kan vara omständligare och mer tidskrävande.

Lisa Olsson berättar att det är för tidigt att dra slutsatser eftersom enkäten inte analyserats färdigt, men att de kunnat se att frågan engagerar otroligt mycket.
– Vi har skickat ut den här enkäten som en öppen enkätlänk och vanligtvis får man inte särskilt många svar på öppna enkätlänkar. Här har vi fått över 4 000 svar, av dem är det många som också har valt att lämna fritextsvar med kommentarer om uppsägningen.

Flera har sagt upp avtal
Lisa Olsson poängterar att flera länder och större institutioner har valt att inte förnya sina avtal vilket också påverkar förhandlingsläget med Elsevier.
– Utöver Tyskland och Sverige, har University of California, som står för ungefär tio procent av de amerikanska forskningspubliceringarna, och nu senast Norge, sagt upp avtalet med Elsevier på samma grunder som Sverige.

– Så det här börjar få moment. Det är en växande rörelse internationellt och inte ett beslut som tagits enskilt i Sverige. Många bibliotekskonsortier utomlands arbetar med precis samma frågor som Bibsamkonsortiet i Sverige och försöker på samma sätt kräva förändring av förlagen, inte bara av Elsevier utan också av andra förlag.

Lisa Olsson berättar också att Elsevier och svenska Bibsamkonsortiet, som förhandlar med förlagen om avgifter och licenser, har skrivit under en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) som ska sätta ramarna för fortsatta förhandlingar.

Vad tror du att allt det här kommer att leda till?
– Målet är ett avtal med Elsevier med en hållbar affärsmodell till ett rimligt pris, som möter regeringens målbild för omedelbar öppen tillgång och som gör det enklare för forskare att läsa och publicera öppet tillgängliga artiklar, säger Lisa Olsson.

Hela rapporten om enkätresultaten ska vara klar i juni.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023