Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

84 miljoner mindre till Vetenskapsrådet – försvinner delvis från forskningen

Vetenskapsrådet tillhör förlorarna i regeringens vårbudget. Men totalt sett innehåller budgeten inga större överraskningar för högskolesektorn.

11 april, 2019
MarieLouise Samuelsson
Karin Åmossa

– Det finns som väntat inga större satsningar eller överraskningar i den här budgeten, utan det sker mest mindre omfördelningar mellan anslag.
Det säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF om vårändringsbudgeten som presenterades igår.

– Värt att notera är att Vetenskapsrådet får minskade anslag med 84 miljoner kronor och att de pengarna delvis försvinner från forskningen. Ska medel omfördelas från forskningsråden borde de pengarna gå oavkortat till ökade basanslag för lärosätena, fortsätter hon.

I budgeten framgår att ökningen av anslag till lärosätena inte påverkas, däremot minskas posten ”Särskilda utgifter inom universitet och högskolor” med 263,5 miljoner, vilket medför att man ”senarelägger utbyggnaden av vissa särskilda utbildningsinsatser något”. Vilket sannolikt kan innebära att satsningar på bristyrken som lärare påverkas.

Direkt påverkan på forskningen
I går var det alltså premiär för den budget som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Centerpartiet och Liberalerna, och ett resultat av detta är att Vetenskapsrådets anslagsminskning blir 84 miljoner, vilket alltså får en direkt påverkan på forskningen.
En del av Vetenskapsrådets pengar omfördelas till Rymdstyrelsen och Etikprövningsmyndigheten, men 70 miljoner dras in för att generellt ”bidra till finansieringen av de ökade anslagen i denna proposition”.

Även Formas och Vinnova förlorar
Vetenskapsrådet har de senaste åren inte precis gynnats av röd-gröna regeringar, däremot är det mer otippat att Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) får en anslagsminskning med 100 miljoner, med tanke på att Formas områden rimligen borde ligga bra till hos både MP och C.

Tidigare politiskt och ekonomiskt väl omhuldade Vinnova förlorar också medel, sammantaget 60 miljoner, vilket enligt budgettexten är en minskning som man i budgettexten – för ovanlighetens skull – konstaterar ”kan påverka alla verksamheter som finansieras från anslaget”.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, får 5 miljoner extra, bland annat med anledning av det utökade uppdraget att också kvalitetssäkra forskning.
Samtidigt minskas Universitets- och högskolerådets, UHR, anslag med samma summa. Till skillnad från formuleringen om Vinnova menar regeringen att minskningen av UHR:s medel ”inte kommer att påverka de verksamheter som finansieras från anslaget”.

Besparingsbehov
Vårbudgeten präglas som förväntat av behov av besparingar, med syftet ”att bidra till finansieringen av de ökade anslagen i denna proposition”, mer utförliga resonemang kring politisk inriktning kommer sannolikt att återfinnas i den ”riktiga” budgeten i höst.

Vid det laget lär det också stå klart hur vårbudgetens besparingar, som 263,5 miljoner till universitetens och högskolornas särskilda utgifter, påverkat högre utbildning och forskning.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023