Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

EU föreslår tredubblad budget för Erasmus plus

Mer än tredubblad budget för Erasmus plus och en rejäl satsning på en europeisk identitet. Det är EU:s kulturutskotts förslag till det nya Erasmus plus-programmet för 2021–2027.

20 mars, 2019
Kristina Wallin
Utskottet för kultur och utbildning i Europaparlamentet vill satsa närmare 500 miljarder på Erasmus plus. Europaparlamentet ska rösta om förslaget i vår.

Morgondagens EU-medborgare ska känna sig riktigt europeiska och det ska Erasmus plus-programmet vara en viktig del i, anser EU:s ledning. Kulturutskottet vill därför att det samordnas med andra EU-program för att få största möjliga effekt.

I förslaget poängteras till exempelvis vikten av att universiteten samarbetar ännu mer än i dag, och att forskningen samordnas så mycket som möjligt. Meningen är att all utbildning ska gå mot en mer enhetlig standard inom EU, som gör det lättare för både studerande och lärare att flytta sig inom unionen.

EU-kommissionen hade föreslagit en fördubbling av budgeten, från nuvarande drygt 150 miljarder kronor till drygt 300 miljarder kronor. Kulturutskottet går ännu längre och föreslår en satsning på närmare 500 miljarder kronor. Minst en tredjedel av budgeten ska enligt förslaget satsas på universitetens verksamhet inom Erasmus.

Storbritanniens deltagande oklart
Den svenska regeringen förklarade redan förra året i sitt remissvar att den motsätter sig en ökning av budgeten, eftersom Storbritannien inte längre kommer att delta, och detta enligt Sverige bör leda till en minskning i stället.
Utskottet har beslutat att föreslå EU-parlamentet att all pågående Erasmusverksamhet som rör Storbritannien ska fortsätta, oavsett om det blir någon överenskommelse om brexit eller inte. Inga studenter ska behöva avsluta sina studieperioder i förtid. Det handlar om 7 000 studenter från Storbritannien, och 14 000 från andra länder som just nu befinner sig vid universitet där.

Kulturutskottet vill att inklusionen ska bli extra viktig i framtidens Erasmus. Universiteten ska få hjälp med digitala undervisningsplattformar, för att underlätta distansundervisning. Det ska finnas möjligheter att få ekonomiskt stöd både för studier och resor till andra länder. Dessutom ska det utvecklas program som gör det möjligt för människor med rörelsehinder att delta i mycket större omfattning än i dag.

EU-parlamentet kommer att rösta om förslaget i vår, men ett definitivt beslut kommer tidigast i höst, efter förhandlingar med medlemsstaterna.

Kristina Wallin
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023