Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Rätt” forskningspengar öppnar akademiska dörrar

Vissa forskningspengar är finare än andra och öppnar många dörrar till en fortsatt karriär. Det har Peter Edlund funnit i sin doktors­avhandling.

18 mars, 2019
Per-Olof Eliasson
Det verkar vara en viss stjärnstatus förknippad med att få pengar direkt från Europeiska forsknings­rådet, jämfört med medel från Vetenskapsrådet. Det konstaterar Peter Edlund som disputerade vid Uppsala universitet 2018.

Peter Edlund har undersökt konsekvenserna av pengar utdelade direkt från Europeiska forskningsrådet, ERC, jämfört med lika mycket pengar utdelade som reserv­anslag från Vetenskapsrådet.
Han har upptäckt att pengarna från ERC öppnar många dörrar.
– De som får pengar från Europeiska forskningsrådet får erbjudanden om fasta tjänster, de har lättare att få mer forskningsanslag i framtiden och de har enklare att få kontakt med andra forskare för nya samarbeten. Anslaget underlättar på de här sätten en fortsatt karriär, säger Peter Edlund.

Han delar sin arbetstid mellan Högskolan i Gävle där han är lektor i företagsekonomi på halvtid, och Uppsala universitet där han är forskare på halvtid.

ERC:s Starting Grants har stjärnstatus
De forskningsanslag som Peter Edlund undersökt är ERC:s Starting Grants, som ges till unga forskare i början av karriären. Forskare som bedöms uppfylla kriterierna för att få anslag får betyget A. Om inte budgeten räcker för att ge pengar till alla med betyget A rankas de inbördes och endast de högst rankade får ERC-pengar. Det finns en praxis att de andra med betyget A får lika stora nationella ersättningsanslag från Vetenskapsrådet.
– Men det verkar vara en viss stjärnstatus förknippad med att få pengar direkt från ERC, medan samma mängd pengar från VR ”bara” blir pengar att forska för, säger Peter Edlund.

Elit inom eliten
Han menar att de unga forskare som får pengar från ERC är en liten elit inom eliten.
– Det finns en retorik kring ERC och Starting Grants att det är så pass svårt att få de här pengarna att många inte ens försöker. Det blir ett slags självselekteringsprocess.

Peter Edlund har för sin avhandling belönats med det prestigefyllda Wallanderstipendiet på 1,725 miljoner kronor.
– Jag ska fortsätta med många av de frågor jag lyft i min avhandling, men nu på en bredare europeisk nivå.

Mellan 20 och 25 andra europeiska länder har samma system som Sverige med nationella reservanslag till ERC:s anslag. Peter Edlund ska undersöka om skillnaden mellan anslagen även finns i andra länder i Europa.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023