Replik: Implementeringen av Plan S är inte satt i sten

Konsultation pågår på EU-nivå och nationell nivå

26 februari, 2019
Forskningsråden Formas och Forte

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Replik på debattartikeln Forskningsråden måste backa från Plan S, undertecknad av 111 professorer.

Ett stort antal forskningsfinansiärer i och utanför Europa har en gemensam ambition att ställa om till ett publiceringslandskap där offentligt finansierad forskning görs öppet och omedelbart tillgänglig.  Formas och Forte är de två svenska forskningsfinansiärer som delar denna ambition eftersom vi vill stärka forskningens möjligheter när digitaliseringen bidrar till snabbare publikationsformer. Vi kan inte längre vara beroende av förlag som tar tredubbelt betalt för den forskning vi redan finansierat med gemensamma resurser.

Formas och Forte, liksom Norges forskningsråd, Europeiska forskningsrådet liksom forskningsråden i Storbritannien och Nederländerna vill se ett publiceringslandskap med omedelbar öppen tillgång i högkvalitativa tidskrifter. Kostnaderna för denna publicering ska flyttas från den enskilda forskaren för att i stället hanteras centralt av lärosäten och forskningsfinansiärer. Det är en målbild som delas av regeringen enligt senaste forskningspropositionen.

Vi förstår att detta är ett stort steg att ta och att omställningen väcker oro, alla detaljer i hur övergången från ett system till ett annat ska ske är inte färdigutredda än. Men vi vet också att det är många som delar vår ambition att övergå till ett öppet system, även om det finns skilda åsikter om implementeringen och tidsplanen för denna.

Vi håller med om att vissa skrivningar i den ursprungliga informationen om Plan S kan upplevas som kategoriska. Den implementeringsplan som har publicerats för hur de grundläggande principerna i Plan S ska genomföras anger olika möjligheter för hur publicering i ”open access” ska gå till. En omfattande konsultation har just genomförts på såväl EU- som nationell nivå. Analysen av olika intressenters inspel pågår. Vi är övertygade om att den analysen kan innebära ytterligare uppdateringar av implementeringsplanen eftersom tidplanen för genomförande och övergång till nya affärsmodeller har väckt berättigad oro.

För oss är det viktigt att fastslå att Forte och Formas kommer att tillämpa regelverket framåtsyftande från och med 2020, och aldrig kräva retroaktivt genomförda förändringar – det innebär att våra nuvarande villkor fortsatt kommer att gälla för pågående projekt. Vi kommer i god tid att meddela när och på vilket sätt de nya villkoren träder i kraft. Dessa kommer då att gälla för utlysningar som öppnar från och med 1 januari 2020. Det innebär att den eftersträvade omedelbara och öppna publiceringen kommer att ske omkring 2022.

Några av de kraftigaste synpunkter som kommit fram under våra konsultationer är hur Plan S inverkar på internationalisering. Det är en synpunkt vi tar på allvar. Vi förstår vikten av långsiktiga och internationella spelregler för forskare som i allt större utsträckning jobbar över nationsgränser. Det ska nämnas att några av världens främsta forskningsfinansiärer – europeiska ERC, brittiska UKRI, nederländska NWO och franska ANR – är med i Plan S och att allt fler finansiärer från olika delar av världen ansluter sig, samtidigt som dialog pågår med ytterligare andra aktörer. Eftersom Forte och Formas har skrivit på Plan S har vi möjlighet att påverka implementeringen, och kommer att fortsätta att verka för flexibilitet när det gäller hur den öppna tillgången ska ges.

Vi kan hålla med om att konsultationsprocessen kunde ha bedrivits i ett tidigare skede. Den tydliga ambitionen och det snabba tempot har dock haft fördelen att ett mycket aktivt samarbete drivits fram mellan forskningsfinansiärer i många länder och att forskare nu har engagerat sig i frågan i större utsträckning än tidigare. Med det stödet har nu bibliotek, lärosäten och förlag drivit mycket aktivt utredningsarbete, och kommit långt i förhandlingar om att möjliggöra för forskare att publicera sina resultat fritt tillgängligt utan extra kostnad för författarna. Låt oss arbeta tillsammans för ett öppnare publikationssystem.

Ingrid Petersson, generaldirektör Formas

Ethel Forsberg, generaldirektör Forte

Peter Allebeck, huvudsekreterare Forte

Forskningsråden Formas och Forte

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023