Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Demokrati och vetenskaplig sanning gav anslag till kongressen

SULF:s medlemmar har en särskild uppgift i samhället. Det betonade förbundets ordförande i sitt inledningstal på temat för årets SULF-kongress, ”kritisk kraft”. Också övriga inledningstalare spann på temat värnande av demokrati och vetenskaplig sanning.

22 november, 2018
Per-Olof Eliasson
Sara Paulson Nykäsenoja
Mats Ericson, SULF:s ordförande
– Vi måste oftare våga ta bladet från munnen och i en mycket större utsträckning delta i den offentliga debatten, sa förbundsordförande Mats Ericson i sitt inledningstal till SULF:s kongress 2018.

Efter att ha hälsat välkommen betonade SULF-ordförande Mats Ericson kongressens tema.
– Vi som är medlemmar i SULF har en alldeles särskild uppgift, att i samhället utgöra en kritisk kraft, sa han med eftertryck.

Även internationellt har svenska universitetslärare och forskare en uppgift, framhöll Mats Ericson.
– Vi SULF-medlemmar har en särskild plikt att vara internationellt solidariska med alla de akademiker som i dag förföljs, fängslas och ibland brutalt mördas av de som inte vill att sanningen ska spridas fritt i samhället.

”Våga ta bladet från munnen”
Mats Ericson fortsatte med att räkna upp forskares och universitetslärares uppgifter. Att utbilda nästa generation med den bästa tillgängliga kunskapen. Att genom forskning och utredning ta fram ny kunskap.
–  Men att verkligen på allvar undervisa och träna våra studenter i kritiskt tänkande är minst lika viktigt som att forska fram och sprida kunskap.

Men det räcker inte, menade Mats Ericson, universitetslärare och forskare har även en plikt att med kritisk kraft delta i samhällslivet.
– Vi måste oftare våga ta bladet från munnen och i en mycket större utsträckning delta i den offentliga debatten, men också genom den så kallade tredje uppgiften aktivt delta i samhällets många olika aktiviteter där vårt kunnande och vår kompetens kan komma till nytta.

Kräver bättre förutsättningar
Men, poängterade Mats Ericson, för att det ska vara möjligt för forskare och lärare att fullfölja sina uppgifter behövs bättre förutsättningar än i dag. SULF har visat hur anslagen till den högre utbildningen har urholkats med upp till 40–50 procent genom tillämpning av det så kallade produktivitetsavdraget.
– Den negativa trenden av minskande anslag måste genast stoppas! Här behövs tvärtom ökade basanslag för forskning och en höjd, mer långsiktig finansiering av utbildningen.

Dessutom behöver SULF:s medlemmar bättre trygghet i sina anställningar och den svenska akademin behöver långsiktiga spelregler.
Mats Ericson hävdade att vara fackligt aktiv är att tro på solidaritetens kraft.
– Vi, SULF:s medlemmar, vill ge vårt bidrag i arbetet för en bättre och humanare värld – genom att vara en kritisk kraft i samhället, avslutade han.

Bästa botemedlet mot bekräftelsebias
Därefter talade Sacos ordförande Göran Arrius om fackföreningarna och dess medlemmar som demokratibärare.

Åsa Wikforss
Åsa Wikforss talade vid kongressens inledning.

Bland de övriga inledarna talade Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet, om att tänka fritt – och rätt.
Temat var kritiskt tänkande och hur det hänger samman med tanke- och yttrandefrihet, sanning och kunskap, alternativa fakta, kunskapsmotstånd, och sociala medier.
– Diskussioner med andra som inte tycker likadant är bästa botemedlet mot bekräftelsebias. Men då ska man lyssna och visa respekt och grunda argumenten på kunskap. Som på ett bra akademiskt seminarium, sa Åsa Wikforss.

Per-Olof Eliasson
Sara Paulson Nykäsenoja
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023