Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

De ser fram emot att diskutera fackliga frågor

Den ena debuterar och den andra gör sin fjärde kongress. Universitetsläraren har talat med två delegater inför SULF:s kongress som inleds i dag, den 22 november, i Stockholm.

22 november, 2018
Anders Jinneklint
Bild på Jenny Hallgren och Håkan Alm
Jenny Hellgren är delegat för SULF-föreningen vid Umeå universitet och Håkan Alm för den vid Hög­skolan i Borås. Båda lyfter fram nätverkande med andra fackligt aktiva som ett viktigt inslag under kongressen.

Jenny Hellgren är forskare och lärare i naturvetenskapsdidaktik vid Umeå universitet, och en erfaren kongressdelegat. Årets kongress blir hennes fjärde som representant för lokalföreningen i Umeå.

Vilka frågor tycker du och din lokalförening är viktigast på årets kongress?
– Många motioner behandlar arbetsmiljö och stress, framför allt i samband med undervisning. Det känns väldigt viktigt och angeläget. Det gör även frågorna kring SULF:s inre organisation, och för mig personligen också frågor om anställningsvillkor och karriärvägar för unga forskare, eftersom jag tillhör den gruppen.

Varför engagerar du dig som delegat?
– För att det är lärorikt, roligt och känns viktigt.

Vad ser du mest fram emot på kongressen?
– Att träffa andra som är intresserade av att diskutera fackliga frågor och få tid att göra det. Både i den formella delen av kongressen och i de samtal som spontant blir runtomkring.

Kongressens tema är kritisk kraft. Vad tänker du kring det?
– Det är ett tema som är väldigt viktigt just nu, som världen och samhället ser ut, så det var ett bra val och jag ser fram emot det.

Håkan Alm är universitetslektor vid Akademin för textil, teknik och ekonomi vid Högskolan i Borås. Årets kongress blir hans första.

Vilka frågor tycker du och din lokalförening är viktigast på årets kongress?
– Alla frågor som berör lärares och forskares arbetssituation och villkor. Transparensen (och ibland bristen på densamma) i rekryteringar är en fråga som är mycket viktig för våra medlemmar.

Varför engagerar du dig som delegat?
– Jag insåg när jag blev anställd på Högskolan i Borås hur viktigt det är för medarbetarna på en arbetsplats att ha en stark fackförening. Nu är det min tur att ställa upp och hjälpa till.

Vad ser du mest fram emot på kongressen?
– En viktig bieffekt är nätverkande med andra förtroendevalda och att höra vilka frågor de jobbar med. Efter SULF:s ordförandekonferens ledde detta till en egen liten ”turné” där jag bland annat blev inbjuden till Lund och Malmö.

Du kandiderar också till förbundsstyrelsen. Vad vill du arbeta för där?
– Lokalt i landet ser vi alldeles för stort fokus på huvudstaden, vi måste jobba mera för hela landet. Två positiva saker som hänt nyligen är ordförandens roadshow och olika fackliga utbildningar på flera platser runtom i landet. Jag vill jobba för att se mer av detta.

Anders Jinneklint
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023