Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Dags att Västsverige får ytterligare ett universitet”

Hallå där, Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, som i en debattartikel i Expressen argumenterar för att nästa svenska universitet bör ligga i Borås.

20 november, 2018
Per-Olof Eliasson

Du har flera gånger tidigare tagit upp frågan om universitetsstatus. Varför gör du det här utspelet nu?
– Upprinnelsen var att Stefan Löfven uttalade sig i valrörelsen för att Mälardalens högskola skulle bli ett tekniskt universitet. Inget fel i det. Men vi kände att det är viktigt att markera en gång till att vi tycker att det är dags att Västsverige får ytterligare ett universitet. Västsverige är underfinansierat om man ser till basanslag per capita i regionen. Vi ligger långt efter Stockholmsregionen, säger Björn Brorström.

Vad är det som gör att just Högskolan i Borås är lämplig att bli universitet?
– Jag tycker att Högskolan i Borås har den profil som krävs. Vi sitter med fyra av sex möjliga examenstillstånd på forskarnivå, och är på god väg i de andra två. Jag tror också att universitetsstatusen är viktig både ur regional och nationell synvinkel. Det skulle göra att vi får möjlighet att utveckla vår textila profil och vårt hållbarhetsarbete och till exempel koppla samman polisutbildning och blåljusverksamhet med ambulanssjukvård.

Vad kan en universitetsstatus ge Högskolan i Borås?
– Med universitetsstatus följer resurser, i Malmös fall höjdes anslagen med bortåt 100 miljoner kronor per år. Med motsvarande resurstillskott för Borås kan det riktiga lyftet komma.

När skulle det kunna bli ett universitet i Borås?
– Det skulle passa bra med ett beslut i nästa forskningsproposition, lagom till Borås 400-årsjubileum 2021.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023