Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Bra arbetsmiljö bidrar till bättre forskning

Forskare som får bättre arbetsmiljö publicerar sig mer och drar in mer externa medel. Det visar en ny rapport från Karolinska institutet.

22 oktober, 2018
Per-Olof Eliasson
Ulf Sirborn
Det är möjligt att påverka den vetenskapliga prestationen genom att förändra arbetsmiljön, fastslår forskare vid Karolinska institutet. (Personerna på bilden har ingen direkt koppling till studien.)

I undersökningen på KI har man studerat den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation. Man har jämfört arbetsmiljön på institutionsnivå baserat på medarbetarundersökningar med forskarnas prestation på institutionsnivå baserat på bibliometri och erhållna externa bidrag.
– Vi använder de parametrar som har blivit de dominerande bedömningsfaktorerna av oss forskare i dag, säger professor Irene Jensen, en av forskarna bakom studien.

Studien har gett ett tydligt resultat.
– Vi har funnit att arbetsmiljön är viktig för den vetenskapliga prestationen. En bra arbetsmiljö borgar för bättre prestationer när det gäller att få in externa bidrag och publicera i högkvalitativa tidskrifter. I förlängningen får du större avtryck i samhället och bidrar till evidensläget, säger Irene Jensen.

Det andra man kunnat visa är att om arbetsmiljön förändras så förändras också prestationen.
– Den här studien är longitudinell, vi kan mäta över tid. Vi mäter arbetsmiljö ett år och så tittar vi på prestationen de närmaste tre åren. Det är tydligt att om arbetsmiljön försämras blir prestationerna sämre och vice versa, säger Irene Jensen.

Chefen viktig
Den kanske viktigaste faktorn för den psykosociala arbetsmiljön är chefen.
– Vi har detaljerat mätt hur en bra vetenskaplig ledare som främjar sina medarbetares prestationer ska vara. Då har vi framför allt sett att ledaren ska vara rättvis, och stötta och se sin personal. Helt enkelt att man bryr sig om och stöttar medlemmarna i sin forskar­grupp, det man kallar för omtänksamt ledarskap. Förutom förstås att man har ett mål­inriktat akademiskt ledarskap.

En viktig slutsats i rapporten är att det är möjligt att påverka den vetenskapliga prestationen genom att förändra arbetsmiljön.
– Finns grundförutsättningen att du kan anställa forskare så är arbetsmiljön en dimension som du kan jobba med för att förbättra det vetenskapliga utfallet, säger Irene Jensen.

Per-Olof Eliasson
Ulf Sirborn
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023