Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fler forskare engageras i samhällets utmaningar

Vad kan en kulturgeograf bidra med? Den retoriska frågan ställde Milda Rönn från Humsamverkan i samband med lanseringen av ett nytt processtöd för inkluderande finansiering hos Vinnova den 27 april.

31 maj, 2018
Lisa Beste

För att få med fler humanister och samhällsvetare i samverkans- och innovationsprojekt, har föreningen Humsamverkan skapat en ny webbplats och utvecklat ett processtöd för finansiärer som vill nå en större bredd av forskare som kan bidra till att förstå och hantera utmaningar i samhället.

Processtödet utgörs av reflekterande frågor till forskningsfinansiärer, om hur de kan bli mer inkluderande när de beskriver sin verksamhet, utlyser pengar och bedömer ansökningar. Stödet är dels riktat till finansiärer som redan tycker sig missa relevanta målgrupper, dels ska verktyget gå att använda för att ta reda på vilka forskare man som finansiär inte når och varför.

Vinnova, Formas, Forte och Energimyndigheten har varit med och utvecklat processtödet. Fyra statliga finansiärer som vill nå ut bredare.

”Ämnen bredare än man tror”
Milda Rönn är doktor i nordiska språk och den som lett jobbet med webbplatsen och processtödet. Hon var med och startade föreningen Humsamverkan 2013. Hon förklarar att det kan vara svårt för oinvigda att se hur ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap kan bidra i samhället.
– Om man tänker på männi­skors ”beteende” brukar man till exempel landa i beteendevetenskap. Men det finns ju hur många hum/sam-ämnen som helst som är relevanta för det. I stort sett alla hum/sam-ämnen är mycket bredare än man tror när man hör namnen, förklarar hon.

Milda Rönn tyckte att det var viktigt att få med finansiärerna i projektet, men varför just de här fyra?
– Det är finansiärer som har statliga uppdrag att stödja forskning som tar sig an akuta utmaningar i samhället. Dessa utmaningar är ofta så komplexa att det kräver en mångfald av forskare, även från hum/sam, och där samverkan med samhället är oerhört viktig.

Själva webbplatsen innehåller texter och filmer om samverkan och innovation från hum/sam-områden. Den är riktad till forskare, studenter och organisationer i samhället som vill samverka, och till stödfunktioner för samverkan och innovation. Dessa grupper kan även hämta inspiration och tips från processtödet för inkluderande finansiering och lära sig mer om hur finansiär­erna jobbar.

Lisa Beste
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023