Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Rykande aktuell forskning ska förbättra jordens miljö

Ett bokstavligen rykande aktuellt forskningsprojekt har sin plats i Luleå. Professor Ulrika Rova och hennes kollegor ska utveckla en teknik för att ”fånga in” koldioxid ur industrins rökgaser. På sikt kan det göra vår jord en smula miljövänligare. 

24 april, 2018
Sören Viktorsson
– Det är en väldigt viktig drivkraft för mig att vår forskning har potential att göra nytta även utanför vårt labb, säger Ulrika Rova.

Forskningen i Luleå är en del i ett europeiskt samarbete, finansierat inom programmet Horisont 2020.
De tre forskarna vid Luleå tekniska universitet ska utveckla ett biologiskt system som effektivt kan plocka ut koldioxid från industrins rökgaser för att sedan leverera koldioxid till andra partner i projektet.
– Dessa ska sedan också med biologiska system omvandla koldioxid till baskemikalier med breda användningsområden. Exempelvis så ska man titta på framställning av isobuten och laktat. Dessa betraktas som så kallade plattformsmolekyler, då de kan förädlas vidare till en rad olika kemikalier och material som exempelvis plaster, förklarar Ulrika Rova.

Rökgas från Polen och Spanien
För sina experiment kommer Luleå­forskarna att få flaskor innehållande komprimerad koldioxidhaltig rökgas från cement- och petrokemiska industrier i Polen samt Spanien.
Projektet, benämnt BioRECO2VER, är störst i sitt slag i Europa och omfattar 13 partner, alltifrån industrin till universitet samt olika teknik- och forskningsorganisationer.

LTU är enda deltagande svenska lärosäte och Luleåforskarna har sex miljoner kronor till sitt förfogande.
– Projektet pågår under fyra år och vår huvudaktivitet omfattar de första 30 månaderna. Ett mål är att också leverera en teknoekonomisk beräkning för hela processen och där medverkar alla projektpartner.

Vad finns att vinna på den forskning ni bedriver?
– Vi har en globalt växande processindustri och därmed en växande koldioxidproblematik. Men framför allt handlar det om att faktiskt kunna nyttja en värdefull resurs till att producera kemikalier.

Att som forskare veta att det man gör har positiva miljöeffekter, är en stor tillfredsställelse för Ulrika Rova.
– Det är en väldigt viktig drivkraft för mig att vår forskning har potential att göra nytta även utanför vårt labb!

Sören Viktorsson

Ulrika Rova, 50 år, är professor i biokemisk process­teknik vid Luleå tekniska universitet. Tillsammans med kollegorna Paul Christa­kopoulos och Magnus Sjöberg deltar hon i EU-finansierade forsknings­projektet BioRECO2VER.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023