Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Viss återhämtning syns i tappet av studenter

Antalet studenter från de länder som 2011 blev betalningspliktiga sjönk först kraftigt men har nu återhämtat sig något. Störst är bortfallet av studenter från Sveriges långsiktiga samarbetsländer och övriga låg­inkomst­länder.

23 mars, 2018
Stina Rosén

Läsåret innan avgifterna infördes kom 14 838 internationella så kallade freemover-studenter till Sverige. Av dessa kom drygt hälften, 8 252, från länder utanför EU/EES och Schweiz och det var denna grupp som 2011 belades med avgift. Första året med avgifter var endast 1 650 av totalt 5 830 nybörjare från denna kategori men till läsåret 2015/2016 hade antalet freemover-studenter från tredjeländer hämtat sig något; 3 100 av totalt 9 370 internationella studenter kom då från världen utanför EU/EES och Schweiz.

Indien, Kina och Pakistan dominerar just nu listan över länder varifrån de betalande studenterna kommer. Tillsammans stod de för 47 procent av de betalande studenterna läsåret 2016/2017.

Två program skulle kompensera
Regeringen beslöt inför införandet att avgifterna skulle kompenseras med stipendier från staten och två program inrättades. Dels fick Universitets- och högskolerådet i uppdrag att årligen fördela en pott på 60 miljoner kronor till lärosätena för att underlätta rekryteringen av särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter.

Dels fick Svenska institutet, SI, i uppdrag att fördela stipendier direkt till tredjelandsstudenter som antagits vid svenska utbildningar.

Enligt regeringsbeslutet ska SI-stipendierna bidra till kvalificerad kompetensförsörjning i utvecklingsländer. Sammanlagt delades 371 stipendier ut 2017/2018. Dessa stipendier täcker hela studieavgiften samt levnadskostnader. Stipendierna riktar sig till studenter i specifika kategorier men fördelningen mellan dessa och den totala budgeten skiftar från år till år. De olika kategorierna är Sveriges långsiktiga samarbetsländer, övriga länder på OECD:s DAC-lista över låg- och medelinkomstländer och speciella fokusländer på denna lista.

Nästa år kommer till exempel tio stipendier att delas ut till Sydafrika och 60 till Brasilien, Colombia, Egypten, Ghana, Indonesien, Iran och Vietnam. 50 stipendier kommer att gå till Sveriges långsiktiga samarbetsländer och 60 till övriga OECD/DAC-länder. Det innebär att 180 stipendier kommer att delas ut höstterminen 2018. När det gäller låginkomstländerna på OECD:s lista har det visat sig att antalet stipendier och antalet studenter går hand i hand.

Stina Rosén
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023