”Säkerhetsarbetet behöver utvecklas för dagens samhälle”

Hallå där, Per Gustafson, säkerhetschef vid Lunds universitet sedan 2008, men också doktorand som forskar om framtidens säkerhetsarbete på högskolor.

Malmö universitet valde att stänga 8 januari efter ett hot. Din kommentar?
– Varje situation kräver sina åtgärder. Och Malmö universitet valde att göra som man gjorde, utifrån de fakta man hade att tillgå.

2015 var du själv med och beslutade att hålla Lunds universitet stängt efter hot. Finns det några paralleller?
– Den omedelbara likheten är att vi också valde att sätta medarbetarnas säkerhet i första rummet. Genom att lokalerna var tomma var det också enklarare för oss att se avvikelser, och säkerhets­arbete handlar mycket om att se sådana avvikelser. Agerar man snabbt kan man också släppa på åtgärderna tidigt.

Hur ska högskoleledningarna agera vid hot?
– De ska agera utifrån de konsekvenser hotet kan leda till, men också samråda med polisen innan man fattar sitt beslut, samtidigt som ledningen ska inse att de som arbetsgivare har ett eget ansvar för sina medarbetare.

Har du någon upptäckt i din forskning som du speciellt vill peka på i förhållande till framtidens säkerhetsarbete?
– Det krävs en tydlig ledning och styrning för de som jobbar med säkerheten. Samtidigt måste det avsättas tillräckligt med resurser så att säkerhetsarbetet och säkerhetsmedvetandet kan utvecklas till den nivå som dagens samhälle med sina öppna gränser kräver.


Kategorier: Artiklar, Ledarskap
Lärosäten: Malmö universitet
Per Gustafson