Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fuskmisstanke inte nog för att frysa anslag

Regeringen vill att anslag ska kunna frysas redan under tiden fuskutredning pågår. Men Vetenskapsrådet tänker inte dra in medel med enbart misstanke om fusk som grund.

8 februari, 2018
MarieLouise Samuelsson

I utbildningsdepartementets nya instruktion till Vetenskapsrådet heter det att man tillfälligt ska kunna frysa utbetalning av forskningsanslag, ”i väntan på utredning” om misstanke om ”forskningsfusk, oetiskt agerande eller annat klart olämpligt beteende”.

Enligt den gamla instruktionen har Vetenskapsrådet möjlighet att dra in anslag om det är fastslaget att en forskare gjort sig skyldig till oredlighet i forskning, men nu öppnar alltså regeringen för möjligheten att dra in anslag tillfälligt, ”under tiden en utredning pågår”.
Ändringen av instruktionen träder i kraft 27 februari.

För den som läser hur utbildningsdepartement presenterar den nya instruktionen är det svårt att inte uppfatta det som att det framöver skulle räcka med enbart misstanke om exempelvis fusk, för att en forskare åtminstone tillfälligt ska bli av med tilldelade medel.

”Rättssäkerheten viktig”
Samtidigt framhåller Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S), att ”det är viktigt att rättssäkerheten upprätthålls och att ingen forskare fråntas forskningsmedel på lösa grunder”.
Ministern säger också att ”det är bra att Vetenskapsrådet har möjlighet att i mycket uppenbara fall kunna överväga att tillfälligt frysa forskningsmedel”.

Budskapet från regeringen är alltså att det å ena sidan ska räcka med enbart misstanke, å andra sidan att det ska handla om mycket uppenbara fall.
Så hur ska Vetenskapsrådet navigera i vad som kan framstå som en tolkningsbar eller rentav motsägelsefull instruktion?

Behöver inte invänta lärosätet
Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström ser dock inte detta som problematiskt, eftersom det ur myndighetens perspektiv aldrig kan bli frågan om att dra in anslag innan det finns ett yttrande från exempelvis Centrala etikprövningsnämndens, CEPN, expertgrupp som fastslår att fusk föreligger.
– Däremot kan Vetenskapsrådet ha nytta av den nya instruktionen i de fall då det tar lång tid från det att en utredning visat att fusk förekommit till dess ett lärosäte (där forskaren är verksam) fattar beslut i ärendet, vi kan alltså frysa medel i väntan på lärosätets beslut, säger Sven Stafström som betonar att Vetenskapsrådet (när intervjun görs) ännu inte tagit del av den nya instruktionen i komplett form, utan enbart som den presenteras på utbildningsdepartementets webb.

Sven Stafström påpekar att Helene Hellmark Knutsson understryker att det är viktigt att rättssäkerheten upprätthålls, vilket, enligt den tolkning som Vetenskapsrådet gör utesluter att medel skulle dras in, på enbart misstanke om fusk.
– Från Vetenskapsrådets sida råder inget tvivel om att inga medel dras in, om det inte föreligger ett yttrande som konstaterar fusk.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023