Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Anklagad för sextrakasserier köptes ut för 1,5 miljoner

Totalt tre miljoner kronor. Det är Lunds universitets kostnader för ett fall där en lärare anklagas för sextrakasserier mot en student. Läraren köps ut för nästan 1,5 miljoner kronor medan studentens ersättning uppgår till 100 000 kronor.

20 december, 2017
Björn Forsberg

– Det är höga kostnader. Anledningen till att vi yrkade på och även fick, förlikning var just bland annat att vi inte kunde rättfärdiga ytterligare kostnader av skattemedel i detta ärende, uppger Susanne Kristensson, förvaltningschef vid Lunds universitet.

Universitetsläraren har tidigare skrivit om fallet med läraren vid Teaterhögskolan vid Lunds universitet som anklagas för sexuella trakasserier. I anmälan till Diskriminerings­ombudsmannen, DO, från 2015 berättar studenten om lärarens agerande: ”Då kom XX upp till mig och tog tag om min skinka med sin hand och sa samtidigt ’Hej gubben, vi ses inte så ofta längre’”.

Förnekar – köps ut
Studenten skriver i sin anmälan att läraren under enskilda möten har yttrat sig om studentens kropp. Enligt studenten ansåg läraren också det som viktigt att båda är homosexuella.
”Han frågade huruvida jag gillade äldre män”, står det i anmälan.
Läraren förnekar sexuella trakasserier. Trots det valde Lunds universitet att köpa ut honom, med totalt 27 månadslöner á 41 700 kronor plus sociala avgifter. Universitetet betalade dessutom lärarens advokatkostnader på 190 000 kronor plus moms.

Enligt Susanne Kristensson hade universitetet inget annat val än att köpa ut läraren, eftersom det inte fanns någon saklig grund för uppsägning vilket personalansvarsnämnden, enligt förvaltningschefen, hade krävt för ett beslut om uppsägning.
– Sexuella trakasserier gick inte att konstatera då ord stod mot ord.

Den utpekade läraren har i medarbetarsamtal medgivit vad som ”lades honom till last avseende en olämplig jargong”, men sade sig vara ”helt överraskad av anklagelsen om sexuella trakasserier”.

Skuldfrågan inte avgjord
DO har drivit studentens fall och krävt ett skadestånd till studenten på 100 000 kronor. När Stockholms tingsrätt nyligen avgjorde fallet dömdes Lunds universitet att betala skadeståndet till studenten.
Trots skadeståndet erkände inte universitetet att läraren har begått något fel. De anmälda sexuella trakasserierna prövades inte heller av rätten, utan enbart skadeståndet. Tingsrätten beslutade också att Lunds universitet skulle stå för DO:s rättegångskostnader på 98 000 kronor.
Studenten har sagt att det var angeläget att skuldfrågan avgjordes. Det blev inte så och domen har vunnit laga kraft.

Diskriminerings­ombuds­mannen, Agneta Broberg, har i en kommentar i Dagens Juridik pekat på bevissvårigheterna.
”Det är svårt att bevisa sextrakasserier när ord står mot ord och det kan noteras att tingsrätten inte heller såg någon anledning att fördela kostnaderna annorlunda mellan parterna.”

Vid en summering av fallet står det alltså klart att studenten får drygt 100 000 kronor i diskrimineringsersättning och att utköpet av läraren kostar cirka 1,5 miljoner kronor. Men Susanne Kristensson tycker inte att summorna kan ställas i relation till varandra.
– Skadeståndet till studenten baserar sig på ett yrkat belopp från DO, medan lärarens ersättning baserar sig på en överenskommelse som tagit hänsyn till såväl anställningsskyddet som ett uppkommet arbetsmiljöproblem.

Rektor Torbjörn von Schantz skrev i sin blogg den 20 november med anledning av #metoo-kampanjen: ”Inte minst behöver vi stötta och uppmuntra kollegor och studenter som bär på historier att våga berätta”. Tycker du att ni har arbetat på det sättet här?
– Ja, jag tycker att vi har arbetat på bästa sätt i detta fall. Ända sedan ärendet startade på Teaterhögskolan har vi arbetat i enlighet med våra rutiner för att utreda och hantera det, säger Susanne Kristensson.

Har ni gjort några fel?
– Vi har arbetat med såväl den uppkomna situationen som att förebygga att trakasserier inte ska kunna förekomma framöver. Vidare har vi försökt utreda det aktuella fallet, varit i diverse förlikningsförhandlingar med DO med mera. Dock fann vi till slut att kostnaderna höll på att bli orimliga.
– Själva ansvarsfrågan har vi inte kunnat ta ställning till, då den inte har kunnat redas ut, avslutar Susanne Kristensson.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023