Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fortsatta kvalitetsmiljoner till hum-sam-området

Kvalitetsförstärkningen inom humaniora och samhällsvetenskap förlängs. Årets budget avslöjar att regeringen har tänkt om.

21 september, 2017
MarieLouise Samuelsson

Regeringens satsning om 250 miljoner kronor per år infördes som något temporärt, som skulle gälla 2015–2018.
SULF:s chefsutredare Karin Åmossa påpekade då att den tidsbegränsade satsningen skapade ryckiga förutsättningar för lärosätenas planering och därmed motsade regeringens retorik om långsiktighet.

Men i årets budget aviseras alltså att kvalitetsförstärkningen, som även om fattar lärar- och förskollärarutbildningarna, inte försvinner 2019, utan i stället ska betraktas som ”långvarig”.
– Vi är glada att regeringen har hörsammat kritiken, säger Karin Åmossa som dock understryker att de betydligt större problemen med urholkning och produktivitetsavdraget består.
– Det får vi återkomma till i den pågående styr-och-resursutredningen.

353 miljoner till ”samhällsviktiga utbildningar”
Den del av budgeten som berör högre utbildning och forskning innehåller i övrigt inga omvälvande eller åtminstone inte hittills okända nyheter för sektorn.

Regeringen satsar cirka 353 miljoner på utbyggnad av vad som definieras som ”samhällsviktiga utbildningar”, vilket omfattar ”en utökning av resurserna till utbildning i hela landet”, samt ingenjörsutbildningar, hälso- och sjukvårdsutbildningar, civila försvarsutbildningar, teologi (med inriktning på den ortodoxa kyrkan) och samhällsbyggnad (planering, lantmäteri- och byggteknik).

Enligt regeringens beräkningar ska det motsvara ytterligare cirka 4 300 utbildningsplatser 2018.
Fullt utbyggd (2023) ska satsningen uppgå till cirka 730 miljoner kronor och innebära drygt 7 800 utbildningsplatser.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023