Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

BTH utreder nedläggning av campus i Karlshamn

Blekinge tekniska högskola campus i Karlshamn kan komma att läggas ner. Rektor ska utreda frågan och styrelsen väntas fatta beslut i september. De eventuella planerna möts lokalt av starka protester.
– Vi som regering har också ett ansvar och vi kommer därför att följa frågan, säger minister Helene Hellmark Knutsson (S).

17 maj, 2017
Per-Olof Eliasson
Anders Hederstierna, rektor BTH. Foto Rickard Cullefors

Rektor Anders Hederstierna betonar att det än så länge inte finns några planer på flytt av campus Karlshamn till Karlskrona, han har bara ”lyft frågan”.
– Bortsett från några specialhögskolor är vi den minsta högskolan utanför Stockholm. Då har jag ställt frågan: Kan vi erbjuda två fullvärdiga campus i Blekinge, eller bör vi koncentrera oss till en ort? säger han.

Bakgrunden är att på grund av minskade statsanslag har BTH gått igenom ett stålbad och minskat med 1 000 utbildningsplatser de senaste åren. Nu har lärosätet cirka 2 600 helårsstudenter, betalstudenter borträknat. Drygt 2 000 av studenterna finns på campus i Karlskrona, 300 på campus i Karlshamn och 300 läser på distans.

Utbildningen i Karlshamn är inriktad på mediateknik och spel och har samarbeten med lokala spelföretag.
– Jag ser att det finns en allvarlig risk att vara så liten högskola utanför storstaden och att vi riskerar att hamna i en negativ spiral. Ju färre studenter som finns på plats på BTH, desto färre studenter söker hit. Frågan är om vi bör skapa ett attraktivt och intressant campus genom att koncentrera utbildningarna till en ort.

Befarar du en utveckling som för Högskolan på Gotland?
– Jag ser att vi självklart har väldigt svårt att hantera en situation om studenterna sviker oss. Det har de inte gjort hittills men det finns en sådan risk, säger Anders Hederstierna.

På ett extrainsatt första styrelsemöte för den nya högskolestyrelsen informerade rektor om förutsättningarna och fick i uppdrag att till det första ordinarie styrelsemötet 19 juni utreda tre scenarier för lärosätets framtid. Beslut är tänkt att fattas på styrelsemötet 25 september eftersom kataloger och annat informationsmaterial inför höstterminen 2018 måste bli klara i tid.

Kokar av fördömanden
De lokala reaktionerna har varit kraftiga. Lokalmedia har kokat av fördömanden av de eventuella planerna på nedläggning av campus Karlshamn.

Här några exempel:

  • Ordföranden i Sparbanken i Karlshamns näringslivsstiftelse, Peter Enckell, har i ett öppet brev till BTH:s ledning protesterat kraftfullt mot förslaget om nedläggning.
  • Vd:n för Netport Science Park i Karlshamn, Samuel Henningsson, hävdar att närvaron av en högskola är en förutsättning för att driva Netport. Den lokala spelindustrin instämmer.
  • En ledare i Sydsöstran kräver ”Slå vakt om högskolan” och argumenterar för att BTH måste behålla sitt campus i Karlshamn.

Kan söka andra samarbeten
Också regionen reagerar.
– Att ledningen för Blekinge Tekniska Högskola nu signalerar att lärosätet vill lämna Karlshamn är fullständigt oacceptabelt. Lösningen är i stället att skapa fler utbildningsplatser i Blekinge, säger Region Blekinges ordförande Christina Mattisson (S) i ett pressmeddelande.

Kommunen anser att BTH sviker Karlshamn. Kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S) flaggar för att söka ett nytt högskolesamarbete om BTH flyttar.
– Det finns inte på kartan att Karlshamn ska vara en stad utan högskola, säger han till BLT.

Personal skeptisk
Högskolans personal i Karlshamn är skeptisk till argumentationen om varför det kan finnas anledning att slå ihop campus.

Universitetsadjunkt Paul Carlsson radar upp argumenten.
– För det första kan ett tillskott av 300 studenter från Karlshamn till campus i Karlskrona inte göra någon skillnad.
– För det andra är det inte storleken på campus och tillgången till ett livligt studentliv som lockar studenter till BTH. På den punkten kan vi aldrig tävla med exempelvis Lund eller Uppsala. Snarare är det så att studenter som söker sig till BTH uppskattar småskaligheten, den nära kontakten med lärarna och att man mer ingår i det vanliga livet på orten.
– För det tredje har campus i Karlshamn ett mycket gott samarbete med det lokala näringslivet som äventyras av en flytt. På Netport Science Park finns nu ett tiotal livskraftiga spelföretag som bildats av före detta studenter.

Dessutom menar Paul Carlsson att storleken på BTH knappast är någon nyhet.
– Att antalet studenter skulle minska på det sätt som skett har man vetat länge. Om koncentrationen på två campus vore ett stort problem borde frågan rimligen ha väckts till diskussion tidigare, nu blir det väldigt bråttom och lite panikartat med risk för att konsekvensanalyserna blir undermåliga, säger Paul Carlsson.

Facket: Svårt förstå argument
Saco-S vid högskolan har informerat medlemmar och icke-medlemmar i Karlshamn vid ett välbesökt stormöte där många synpunkter framfördes.
– Lärarna i Karlshamn har svårt att förstå rektors huvudargument att förtunning av studenter på campus leder till att högskolan blir mindre attraktiv för studenterna. De menar att studenter i första hand söker utbildning och inte ett livaktigt studentliv, säger Mikael Åsman, ordförande för Saco-S på högskolan.

Han påpekar att Saco-S och SULF ännu inte har något förslag att ta ställning till.
– Däremot kan vi ha synpunkter på konsekvenserna för arbetsmiljön. Att frågan är uppe till diskussion, utan att faktaunderlag med konsekvensanalys är framtaget, väcker oro bland medlemmarna, säger han.

Ministern: Vi har ett ansvar
Den nuvarande regeringen har som bekant en helt annan inställning än den förra till små högskolor och nedläggningar av campus. Tydligaste exemplet är hur utbildningsdepartementet satte ner foten när Högskolan Dalarna ville lägga ner Campus Borlänge. Men det är än så länge en öppen fråga hur regeringen kommer att ställa sig om BTH:s ledning beslutar att campus i Karlshamn bör läggas ner.
– Principiellt är regeringens politik att det ska finnas goda möjligheter att bo och verka i hela landet och där ingår tillgång till högre utbildning av god kvalitet. Vi som regering har också ett ansvar för de effekter som enskilda myndighetsbeslut får för landet som helhet och därför kommer vi att följa frågan, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S), per mejl.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023