Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny utredning betonar styrning snarare än resurser och forskning

”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”. Det är namnet på den sedan länge aviserade utredning som regeringen gav startsignal för på torsdagen. Utredare blir Pam Fredman, avgående rektor för Göteborgs universitet.

28 april, 2017
MarieLouise Samuelsson
Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet
– Mest väsentligt är helhetsperspektivet, det är viktigt att det blir parlamentarisk enighet om systemet, så att vi kommer bort från ryckighet och detaljstyrning så att det blir bättre rådighet för lärosätena, säger den nyutnämnda utredaren Pam Fredman. Foto: Johan Wingborg

– Jag känner en viss oro för betoningen på styrning och samverkan, i stället för på resurser och forskning, men valet av utredare minskar den oron, eftersom regeringen valt en utredare med stor kompetens, integritet och legitimitet.

Det säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa om att det blir Pam Fredman, avgående rektor vid Göteborgs universitet, som ska leda den av många sedan länge emotsedda utredning som fått namnet ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”.

Avsikten är en omfattande förändring av det system och de principer som har gällt sedan 1993.
Utredningen ska bland annat föreslå ett nytt styr- och resurstilldelningssystem som, enligt regeringen, ”är effektivt och ger lärosätena bättre förutsättningar att stödja regeringens målsättning att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation.”

Förebud om rejäl ommöblering
I direktiven märks en hel del av vad som kan kallas politikrelaterade förväntningar, som ”då universitet och högskolor har ett stort ansvar att prioritera inom sin verksamhet är det viktigt att överväga vilken styrningsform som passar bäst när regeringen vill påverka lärosätenas prioriteringar och utveckling”.

Man kan vidare se förebud om en rentav rejäl ommöblering av nuvarande lärosäteslandskap och dess förutsättningar:
”I en föränderlig omvärld finns det dock anledning att överväga om lärosätena i högre grad delvis ska ha olika roller och om styrningen i vissa avseenden ska vara mer lärosätesspecifik”.

”SULF följer nogsamt”
Karin Åmossa skulle gärna sett att utredningsdirektiven också hade formulerat behovet av ett resurstilldelningssystem som värnar vetenskapens integritet och studenternas generiska kompetens, men hyser alltså tillförsikt till utredarens förmåga att omfatta också detta.
– Det är också glädjande att Pam Fredman som nyutnämnd utredare särskilt framhöll vikten av forskningsanknuten utbildning, vilket verkligen är väsentligt.

Vidare ser Karin Åmossa positivt på att Pam Fredman nyligen valdes till ordförande för den globala universitetsorganisationen International Association of Universities, IAU, vilket innebär en självklar internationell utblick som är till fördel i utredningsarbetet.
– SULF kommer nogsamt att följa utredningsarbetet och ser fram emot en tät dialog med utredaren.

Utlovar transparens
Utredaren Pam Fredman har i sin tur också utlovat en transparent process och säger att hon tackade ja till uppdraget som hon ser det som både ”viktigt och jätteroligt”.
– Mest väsentligt är helhetsperspektivet, det är viktigt att det blir parlamentarisk enighet om systemet, så att vi kommer bort från ryckighet och detaljstyrning så att det blir bättre rådighet för lärosätena.

– För att ta ett exempel som breddad rekrytering är det ett av de politiska målen, men samtidigt redan något som är självklart för oss att jobba med, men vi (lärosätena) måste få göra det på vårt vis.

Pam Fredman är självfallet medveten om olika aktörers förväntningar på utredningen.
– För mig som utredare är det viktigt att lyfta blicken och jag kommer att återkomma till det jag redan sagt, att det inte kan bli ett system där alla får som de vill, utan att det gäller för alla att ge och ta.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023