Franska facket: ”Vi är mycket besvikna”

Hallå där, Hervé Christofol, chef för det franska universitets­lärarfacket Snesup-FSU, inför vårens presidentval. För fem år sedan sa den då nye statschefen, Socialistpartiets François Hollande, att utbildning och forskning skulle få högsta prioritet.

Har löftena från 2012 infriats?
– Nej. Vi är mycket besvikna. På universiteten har vi inte sett de 5 000 nya tjänster som regeringen påstår sig ha skapat. Budgeten har inte stigit trots en kraftig studentökning.

Har forskningen fått mer medel?
– Anslag till enskilda pilotprojekt har ökat. Privata företag har fått skattelättnader för innovationssatsningar. Men de perenna anslagen har inte ökat. Politiken präglas tyvärr av idén om att forskningen ska styras av vad som uppfattas som samhällsnyttigt. Men det är ju ofta den fria forskningen som på sikt banar väg för nya Nobelpris.

Vad har varit positivt under de gångna fem åren?
– Det är svårt att finna något riktigt positivt. I år har vi fått en liten budgetökning. Vi kommer nu också att få en generell lönehöjning på två procent. Det är också bra att regeringen har skapat en ny pedagogisk lärarutbildning.

Debatteras den högre utbildningen i årets valkampanj?
– Ja, kandidaterna talar om vikten av högskolor och universitet. Republikanerna vill fortsätta utveckla universitetens självständighet. Socialistpartiet lovar ökade anslag och fler anställningar.


Kategorier: Artiklar, Finansiering, Politik, Utrikes
Hervé Christofol, chef för det franska universitets­lärarfacket Snesup-FSU.