Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Pessimism och förväntningar inför ny resursutredning

Under 2017 tillsätts en ny styr- och resursutredning för akademin. Med anledning av detta höll SULF och Akademikerförbundet SSR nyligen ett gemensamt seminarium.

21 mars, 2017
MarieLouise Samuelsson
I seminariets panel ingick Git Claesson Pipping, SULF; Kjell Blückert, Söderbergska forskningsstiftelsen; Karin Åmossa, SULF; Jonathan Eng, SSR:s studentråd; Caroline Sundberg, SSF; Eva Åkesson, Uppsala universitet och Lars Haikola, före detta universitetskansler.

– Jag tror att det är dags att sluta nöja sig, överge tanken på kostnadsneutrala förändringar och i stället kräva mer resurser.
– Med tanke på allt universitet och högskolor åstadkommer nu – fantastisk forskning och studenter vars utbildning leder till anställningar – vad skulle vi inte kunna göra med bättre förutsättningar?
Det säger SULF:s chefs­utredare Karin Åmossa när hon summerar seminariet.

Pågående urholkning
Probleminventeringen inför vad som borde stå i utrednings­direktiven blev en påminnelse om kända svårigheter, som den i decennier pågående urholkningen av utbildnings­resurser som påtalades av SULF:s dåvarande utrednings­chef Ann Fritzell redan 2002.
Frågan är vidare väl genomlyst i statliga utredningar, flera deltagare manade till omläsning av Resurser för kvalitet, SOU 2007:81.

Men fortfarande gäller att produktivitetsavdraget tär på resurser till högre utbildning.
Karin Åmossa talade vidare om att det sannolikt skulle behövas 13 miljarder för att skapa en 60/40-balans mellan basanslag och externa medel.

Man får det man betalar för
Lars Haikola, tidigare universitetskansler, efterlyste ett samlat anslag för forskning och utbildning samt större basanslag.
– Medelsfördelning bygger på traditionens makt, billiga utbildningar ger dålig genomströmning, man får det man betalar för.

Jonathan Eng, ordförande för SSR:s studentråd, beskrev sina erfarenheter som samhällsvetare och bristen på lärarledda lektioner.
Sveriges förenade studentkårers ordförande, Caroline Sundberg, ville se ett avskaffande av produktivitetsavdraget och att pedagogiken meriteras upp.

Hissar varningsflagg
Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, hoppades att ett nytt system värnar läro­sätenas rådighet.
– Jag vill hissa varningsflagg för att lärosätena annars kan bli ännu mer lättstyrda, mot politiska mål.

Kjell Blückert, vd för Söder­bergska forskningsstiftelsen, menade att det i förhållande till resurserna finns för många studenter och för många forskare.
– Om inte resurserna ökar måste man våga prioritera och våga krympa.

Inspelen på seminariet pekar alltså på att utredningen har både pessimism och förväntningar att hantera.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023