Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där Mattias Ekman…

...medieforskare vid Örebro universitet, som tillsammans med professor Michal Krzyzanowski ska spåra källor till rasism.

21 december, 2016
Per-Olof Eliasson

Vad ska ni göra?
– Vi har fått ett treårigt anslag från Vetenskapsrådet för att granska på vilket sätt rasistiska och främlingsfientliga idéer formas och sprids i Sverige i dag. Vi ska undersöka interaktionen mellan aktörerna på tre olika arenor: dels sociala medier, kommentarsfälten i webbnyheter och ”alternativa” nyhetssajter, dels politisk opinionsjournalistik i de sex största dagstidningarna och dels politikers uttalanden. Vår studie bygger på en idé att rasistiska diskurser växer fram i en interaktion mellan de arenorna.

Vilket tidsspann ska ni studera?
– Framför allt perioden 2015–2017. Terrordåden i Europa 2015 och den inrikespolitiska kursändringen vid flyktingkrisen i Sverige är utgångspunkter för vår hypotes att det händer något i det offentliga samtalet under den här perioden. Internet har förskjutit gränserna för vad som är acceptabelt att uttrycka i samhälls­debatten, mycket för att inlägg på nätet inte filtreras genom en journalistisk gatekeeper, alla uttalanden hamnar i offentligheten. Tongivande opinionsjournalistik bidrar också till förskjutningen.

Varför vill ni undersöka det här?
– Forskning om den offentliga debatten på 1930-talet visar att acceptansen för rasistiska uttalanden kommer gradvis. Språket förråas inte plötsligt och så finns rasismen där, utan den smyger sig in i det offentliga samtalet. Det är med den utgångspunkten vår undersökning är intressant.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023