Hallå där Mattias Ekman…

...medieforskare vid Örebro universitet, som tillsammans med professor Michal Krzyzanowski ska spåra källor till rasism.

Vad ska ni göra?
– Vi har fått ett treårigt anslag från Vetenskapsrådet för att granska på vilket sätt rasistiska och främlingsfientliga idéer formas och sprids i Sverige i dag. Vi ska undersöka interaktionen mellan aktörerna på tre olika arenor: dels sociala medier, kommentarsfälten i webbnyheter och ”alternativa” nyhetssajter, dels politisk opinionsjournalistik i de sex största dagstidningarna och dels politikers uttalanden. Vår studie bygger på en idé att rasistiska diskurser växer fram i en interaktion mellan de arenorna.

Vilket tidsspann ska ni studera?
– Framför allt perioden 2015–2017. Terrordåden i Europa 2015 och den inrikespolitiska kursändringen vid flyktingkrisen i Sverige är utgångspunkter för vår hypotes att det händer något i det offentliga samtalet under den här perioden. Internet har förskjutit gränserna för vad som är acceptabelt att uttrycka i samhälls­debatten, mycket för att inlägg på nätet inte filtreras genom en journalistisk gatekeeper, alla uttalanden hamnar i offentligheten. Tongivande opinionsjournalistik bidrar också till förskjutningen.

Varför vill ni undersöka det här?
– Forskning om den offentliga debatten på 1930-talet visar att acceptansen för rasistiska uttalanden kommer gradvis. Språket förråas inte plötsligt och så finns rasismen där, utan den smyger sig in i det offentliga samtalet. Det är med den utgångspunkten vår undersökning är intressant.


Kategorier: Artiklar, Mångfald
Mattas Ekman, medieforskare vid Örebro universitet.