Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Deltog i diskussion om mångmiljonbidrag – anställdes själv vid ESS

Dåvarande regionrådet Pia Kinhult (M) diskuterade våren 2014 Region Skånes bidrag till ESS med regeringen. Några månader senare började hon arbeta åt ESS som Strategic Project Advisor. Något avtal om bidraget skrevs aldrig. Men två år senare betalas 800 miljoner kronor ut till ESS.

29 september, 2016
Björn Forsberg
ESS
European Spallation Source, ESS
Så här såg det ut vid bygget av ESS utanför Lund i juni 2016.

– Summan var förankrad i hela den dåvarande regionledningen, samt oppositionen, säger Pia Kinhult.

Hon säger att det inte var något konstigt med beslutet om bidraget och ser det inte heller som känsligt att hon kort efteråt bytte arbetsgivare till ESS.

– Man kan alltid konspirera. Men ESS var aldrig inblandat i frågan om Region Skånes bidrag. Det är två helt skilda processer, bidraget från regionen och min anställning. Regeringen och Region Skåne blev dessutom inte överens under den här tiden, säger Pia Kinhult.

Måste vara medveten
På Institutet mot mutor säger generalsekreteraren Helena Sundén att man alltid måste vara medveten om hur det kan uppfattas om man byter position.
– Det finns naturligtvis en stor risk utifrån en förtroendeaspekt om det är så att det utifrån allmänhetens ögon kan uppfattas som att man fattat ett beslut som gynnar en framtida arbetsgivare, eller att man kanske fått en anställning till följd av ett positivt beslut som fattats.

– Utifrån den svenska mutlagstiftningen framgår att vad som kan falla inom ramen för en muta kan vara att man antingen begär, eller tar emot någonting som skulle kunna påverka en person i dennes tjänsteutövning. En muta utifrån lagens mening måste inte betinga ett ekonomiskt värde utan kan också vara ett löfte om en framtida förmån. Huruvida det skulle kunna röra sig om en muta eller inte i ett specifikt fall är en bedömning som görs av åklagarna på Riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten, säger Helena Sundén.

Ville ha inflytande över finansieringen
Det var våren 2014 som Pia Kinhult fick besked från regeringen att Region Skåne förväntades bidra med 800 miljoner kronor till ESS.
– Jag och dåvarande regiondirektören Jonas Rastad träffade då Peter Honeth som var statssekreterare på utbildningsdepartementet. Vi ville ha ett avtal om hur Region Skåne skulle få insyn och inflytande över medfinansieringen, säger Pia Kinhult.
– Men vi fick inget gehör.

”Ärvde frågan”
Pia Kinhult säger att hon och den dåvarande borgerliga regionledningen ärvde själva frågan om bidrag från Region Skåne till ESS.
– Detta är en del av den svenska finansieringen och en fråga mellan staten och Region Skåne. Jag råkar känna till att den första diskussionen mellan dem skedde redan mellan 2002 och 2006 (då regionen styrdes av S, red:s anmärkning).

Alla tre som diskuterade ett avtal mellan Region Skåne och regeringen beträffande ESS i Malmö våren 2014 försvann kort därefter från den politiska scenen.
Pia Kinhult och Peter Honeth förlorade sina anställningar i samband med den borgerliga valförlusten 2014. Jonas Rastad slutade våren 2015 sin anställning på Region Skåne.

Avtalet existerar inte
Och något skriftligt avtal blev det aldrig. Men i den så kallade höständringsbudgeten 2014 (prop. 2014/15:2) dyker pengarna upp på sidan 23. Där står: ”Av den totala kostnaden för Sverige kommer Region Skåne, enligt avtal, att stå för 800 000 000 kronor.”

När Universitetsläraren försöker få fram avtalet hos regeringen och Region Skåne visar det sig inte existera. ”Det finns bara en muntlig överenskommelse”, uppger regeringen. Likadant är beskedet från Region Skåne. Någon annan dokumentation om avtalet, exempelvis i form av minnesanteckningar eller mejl, återfinns inte heller varken hos regering eller Region Skåne.

Brev från ministern 2015
Sedan blir det tyst om pengarna igen. Men i november 2015 får regionrådet i Skåne, Henrik Fritzon, ett brev från sin socialdemokratiska partikamrat, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, om att regionen förväntas bidra med 800 miljoner kronor till ESS.

”Det faktum att Region Skånes investering är en del av Sveriges finansiering av ESS är således bundet av riksdagen genom budgetpropositionen för 2015”, skriver ministern.

Justeras omgående
Senvåren 2016 dyker så kravet upp på att Region Skånes ska bidra med 800 miljoner till ESS upp i regionstyrelsens handlingar inför regionfullmäktige.
Och den 20 juni 2016 beslutar Region Skåne att stödja ESS med 800 miljoner kronor. Beslutet justeras omedelbart och redan den 23 juni betalas pengarna ut till ESS.

 

Björn Forsberg
ESS

ESS
European Spallation Source, ESS, är en sameuropeisk forskningsanläggning som för närvarande byggs i Lund. ESS kommer att användas inom en rad vetenskaper, såsom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation. ESS byggs, ägs och kommer att drivas av European Spallation Source ESS AB.

 

800 miljoner
800 miljoner kronor är mycket pengar även för Region Skåne, vars budget 2016 utgör 30,6 miljarder.
800 miljoner kronor räcker exempelvis till att bygga cirka tio nya vårdcentraler.
800 miljoner kronor utgör också cirka fem procent av den svenska statens ekonomiska åtagande för ESS.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023