Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nyinvigda Max IV kräver nya pengar till driften

”Ljuset hittade till Lund” löd rubriken i en lokaltidning när synkotronljusanläggningen Max IV invigdes i somras. Invigningen hölls i närvaro av kungen och statsministern, den sistnämnde kostade också på sig att dra en parallell till den svenska modellen.

26 september, 2016
MarieLouise Samuelsson
Kennet Ruona
Kungen och statsministern var på plats vid den högtidliga invigningen av Max IV i juni.

Den stora forskningsanläggningen kunde, enligt Stefan Löfven, symbolisera hur hans regering ska vara, ”den ska leda utvecklingen”.
Att prata om pengar i samband med invigningen av en anläggning som hittills hållit både tidtabell och budget kanske inte faller sig naturligt, annars kunde Löfven nämnt att det nu är dags för regeringen att säkra att Max IV får en ny driftsbudget.
Den garanterade driftsbudget som nu finns löper ut i och med 2018, ny plan för finansiering av driften krävs alltså från 2019 och ska då gälla till och med 2023.

Som två Öresundsbroar
Storslagen forskningsinfrastruktur är lika med storslagna summor, en populär jämförelse är att Max IV och ESS sammantaget kostar lika mycket som två Öresundsbroar.
Fullt utbyggd ska Max IV ha kostat sex miljarder kronor, av dessa utgör två miljarder byggkostnaderna.

Fram till 2018 står Vetenskapsrådet för 85 procent av driftsbudgeten (295 miljoner kronor per år), resten betalas av Lunds universitet.
Inför att nya pengar måste till har Vetenskapsrådet begärt ytterligare 50 miljoner årligen från 2019, i sitt underlag för den kommande forskningspolitiska propositionen. Detta för att långsiktigt kunna säkra finansieringen av Max IV.
– Eftersom Max IV befunnit sig i en uppbyggnadsfas är det naturligt att det totala kostnadsläget på lång sikt inte var helt klart när beslut om nuvarande finansiering togs 2013, säger Sofie Björling, chef för Vetenskapsrådets avdelning för forskningens infrastruktur.

Får ettåriga budgetar
– På intäktssidan måste hänsyn tas till helheten, vilket är beroende av i vilken utsträckning andra intressenter involveras och bidrar till drift.
– Vetenskapsrådet beviljar inte bidrag för alltför långa perioder. Vi får ettåriga budgetar och villkorar alltid våra bidrag med att fortsatta bidrag förutsätter fortsatt anslag från regeringen. Samtidigt är det viktigt att betona att vårt engagemang i Max IV är långsiktigt.

MarieLouise Samuelsson
Kennet Ruona
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023