Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Skånskt 800-miljonersstöd till ESS överklagas till Förvaltningsrätten

Region Skåne stöder ESS med 800 miljoner kronor efter ett beslut i regionfullmäktige i somras. Men beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten med hänvisning till att det drabbar skattebetalarna i Skåne.

25 augusti, 2016
Björn Forsberg
ESS
Högprestigesatsningen European Spallation Source, ESS, byggs just nu utanför Lund.

– Det finns inga pengar i kassan på ESS-projektet och man behövde likvida medel till bland annat löner. Det är därför regionen anslog pengarna och beslutet forcerades fram, säger Lars Melin, som är den privatperson som har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.

Det var i midsommarveckan den 20 juni som beslutet om att stödja European Spallation Source, ESS, med 800 miljoner kronor klubbades i regionfullmäktige. Beslutet justerades omedelbart och redan den 23 juni betalades pengarna ut till ESS.
Pia Kinhult är i dag strategic advisor på ESS. Tidigare var hon regionråd på Region Skåne. Hon säger att ESS aldrig har frågat om anslag från Region Skåne.

Det påstås att orsaken till att ESS behövde en utbetalning snabbt var att ESS-projektet saknade likvida medel till utbetalning av löner etcetera. Hur ställer du dig till det?
– Detta är en del av den beslutade finansieringen som projektet har och har haft sedan starten där det finns en betalningsplan till ESS från varje enskilt land inklusive Sverige, säger Pia Kinhult.

Också hos Region Skåne säger man att utbetalningen har varit planerad under lång tid.
– Region Skånes medfinansiering har i flera år varit planerad att slutbetalas under 2016. Det har även ESS utgått ifrån. Det slutgiltiga beslutet fattades i och med det aktuella fullmäktigebeslutet, säger Malin Tykesson, presschef hos Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande.

Regionens bidrag ifrågasätts
I beslutsunderlaget hos Region Skåne heter det bland annat: ”ESS är ett flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla.”
Men varför just Region Skåne ska vara med och betala är något som ifrågasätts i överklagandet till Förvaltningsrätten. Det blir inte mer pengar till ESS, enligt anmälaren, eftersom den svenska staten i ett avtal mellan 17 europeiska länder har garanterat att finansiera 35 procent av den totala investeringen. Så totalsumman blir inte större genom de 800 miljonerna, däremot minskar statens kostnad.

Malin Tykesson på Region Skåne säger att man arbetade i många år för att få ESS till Skåne.
– En skånsk medfinansiering av den svenska andelen har hela tiden varit en del av förutsättningen för att regeringen skulle ställa sig bakom en etablering av ESS till Skåne.

Den försvunna vårdmiljarden
Lars Melin som har överklagat anser att beslutet drabbar vården i Skåne och de skånska skattebetalarna.
– Nu kanske man måste höja skatten och här har man ju dessutom den försvunna vårdmiljarden som regionen har efterfrågat, säger Lars Melin.
Region Skåne ska svara på överklagande till Förvaltningsrätten senast den 30 augusti. Under hösten kommer sedan beslutet från Förvaltningsrätten.

Björn Forsberg
ESS
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023