Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nye Umeå-rektorn vill upprätta Arkitekthögskolans anseende

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har en längre tid haft kraftig turbulens som har gått ut över både anställda och verksamheten. Umeå universitets nytillträdde rektor Hans Adolfsson ger här sin syn på problemen.

25 augusti, 2016
Per-Olof Eliasson
Mikael Lundgren
Hans Adolfsson, rektor för Umeå Universitet.
Hans Adolfsson säger att han förutsätter att Ana Betancour blir kvar som rektor för Arkitekturhögskolan i Umeå, förutsatt att dekanen har fortsatt förtroende för henne.

Hans Adolfsson tillträdde som rektor för Umeå universitet 1 juli, han kommer närmast från tjänsten som prorektor vid Stockholms universitet.
– Jag har naturligtvis till viss del blivit insatt i ärendet genom att prata med min företrädare och en del annan personal. Men jag har egentligen inte närmare satt mig in i ärendet på så sätt att jag har besökt Arkitekthögskolan eller hunnit med att pratat med dess nuvarande rektor.

Arbetsmiljön vid Arkitekthögskolan har varit problematisk, med långa sjukskrivningar och många lärare som har sagt upp sig. Vad tänker du om detta?
– Det är naturligtvis inte bra, som universitet måste vi vidta åtgärder så att vi får en bra arbetsmiljö för såväl anställda som studenter. Det är något som vi som arbetsgivare är skyldiga att ha.

Hur påverkar turbulensen vid Arkitekthögskolan möjligheten att upprätthålla en akademisk standard?
– Jag vet egentligen inte hur mycket det påverkat, men rimligtvis kan man tänka sig att den gjort det. Den teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningskommitté har exempelvis beslutat att ställa in antagningen till masterprogrammen i höst.

Rent akademiskt måste det vara problematiskt att exempelvis alla doktorander har flyttat till ett annat lärosäte?
– Det är självklart ett problem, vi måste jobba med att återskapa en akademisk miljö som är bra för såväl studenter på grund- och avancerad nivå, som på forskarutbildningsnivå. Vi vill ju att forskning och utbildning ska gå hand i hand. Det är ett signum för en akademisk miljö.

Det verkar från ledningen ha funnits en misstro mot det lokala facket, hur ser du på det?
– Det är för tidigt för mig att uttala mig om.

Hur ser du generellt på hur förhållandet mellan ledning och fackförening bör vara?
– Jag kommer ju närmast från Stockholms universitet. Där har förhållandet mellan universitetsledning, områdes/fakultetsledningar och institutionsledningar och de fackliga representanterna varit mycket bra. Vi har haft en bra dialog och en konstruktiv diskussion kring förbättringsmöjligheter i olika ärenden. Jag anser att det optimala samarbetet är att ledning, fack och i slutändan alla anställda och studenter ska verka för att få en så bra arbetsplats och studieplats som det bara går att få.

Det pågår tvisteförhandlingar och SULF har även anmält universitetet till UKÄ för att Arkitekthögskolan brutit mot lagar och regler i anställningsärenden. Hur ser du på det?
– Naturligtvis ska vi följa det regelverk vi som statlig myndighet har att förhålla oss till. Jag ser inte att vi ska tumma på något där.

Hur ser du på framtiden för den nuvarande ledningen för Arkitekthögskolan?
– Min vision är att vi följer universitetets linjeorganisation. Vi har en tydlig struktur för ledning och styrning. Universitetsledningen har det övergripande operativa ansvaret. Fakultetsledningen har ansvar för sina respektive verksamheter, och Arkitekthögskolan ligger ju som en institution under en fakultet.

Vad innebär det i det här konkreta fallet?
– Jag och övriga i universitetsledningen kommer att vara stöttande gentemot fakultetsledningen på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och ge dem det stöd de behöver för att komma tillrätta med de problem som finns på Arkitekthögskolan.

Men du som rektor kan uppmana fakultetsledningen att göra något åt problemen?
– Ja givetvis, och i det här fallet är fakultetsledningen mycket medveten om att det finns ett problem.

Kommer Ana Betancour att vara kvar som rektor vid Arkitekthögskolan?
– Det kan jag inte uttala mig om, men det förutsätter jag. Har dekanen på teknisk-naturvetenskaplig fakultet förtroende för henne som chef för verksamheten så ser jag inte någon anledning till förändring.

Arkitekthögskolan har varit en följetong i media. Vad är din plan för att upprätta utbildningens anseende?
– Det finns fortfarande ett söktryck och ett intresse att studera arkitektur vid Umeå universitet. Men vi ska försöka rätta till arbetsmiljöproblem och andra problem så det blir en så bra miljö som möjligt för skolan och framför allt att vi får en högkvalitativ utbildning. Det är vår skyldighet.

Per-Olof Eliasson
Mikael Lundgren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023