Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Få finansiärer på genuskonferens

Genus i forskningsanslag var temat för en konferens vid Uppsala universitet den 8 juni. Forskningsfinansiärer vittnar om att de gick därifrån inspirerade. Men det var få av dem på plats.

16 juni, 2016
Kajsa Skarsgård
Kajsa Skarsgård
Tjejerna har tagit sig in i laget, men det är pojkarna som har klubborna och tränarens uppmärksamhet. Med den bilden avslutade Calle Jacobsson sin presentation om Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete.

Konferensen anordnades av Uppsala universitet i rollen som koordinator för EU-projektet FESTA , Female Empowerment in Science and Technology in Academia. En av talarna, och en av få män på konferensen, var Calle Jacobsson som är ansvarig för jämställdhetsintegrering på Vetenskapsrådet, VR.
Han visar hur VR:s jämställdhetsarbete har följts av allt jämnare beviljandegrader mellan män och kvinnor. Men kvinnor ligger fortfarande något lägre inom de flesta områden.

I Universitetslärarens tidigare rapportering om privata forskningsfinansiärers snedfördelade anslag (se faktaruta till höger) hävdade de flesta av dem att det är ett utslag endast baserat på vetenskaplig kvalitet.
– Hela samhället är präglat av könsroller, då kan man inte tro att om man sätter ihop en grupp forskare så blir de automatiskt objektiva, att en beredningsgrupp är det enda stället i världen som är opåverkat av könsroller. Fortfarande ses jämställdhetsarbete ibland som en politisk pålaga uppifrån och inte som en kvalitetssäkring av vår fördelning av forskningsstöd, säger Calle Jacobsson.

Genusobservatörer källa till kunskap
VR:s satsning på genusobservatörer i beredningsgrupperna och de efterföljande rapporterna har varit en viktig källa till kunskap om hur genus kan påverka diskussionerna och besluten. Till exempel ifrågasattes kvinnliga forskares självständighet oftare, och i vissa beredningsgrupper dominerade männen tydligt samtalen.
– Klart att vi alla vill ha forskning av bästa kvalitet, frågan vi behöver ställa oss är om vi verkligen alltid gör en könsneutral bedömning, säger Calle Jacobsson.

Har enskilda forskningsfinansiärer varit i kontakt med VR för att ta del av ert arbete med dessa frågor?
– I jämställdhetsarbetet har vi kontakt med andra statliga och utländska finansiärer, men bland enskilda finansiärer är det hittills bara Riksbankens jubileumsfond. Det finns väl ingenting som hindrar att vi exempelvis bistår andra enskilda finansiärer med utbildning, men det är en fråga vi inte riktigt har tänkt på ännu.

Vill ta hjälp av VR
Frågan kan bli aktuell som ett resultat av konferensen. Inger Florin, forskningssekreterare på Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, blev inspirerad av VR:s arbete.
– Jag vill bjuda in Calle Jacobsson till oss för att dela med sig av VR:s perspektiv och ska höra om även andra organisationer kan erbjudas den utbildning som VR gör för sin personal, säger hon.

Det handlar inte bara om att öka medvetenheten om genusfällor utan också om att vara beredd att handla om någon, eller en hel beredningsgrupp, faller dit.
– Vi forskningssekreterare skulle behöva diskutera hur vi ska agera konkret i särskilda situationer och sedan göra det på ungefär samma sätt, säger Inger Florin.

Tre finansiärer på plats
Utöver SSF var de enda privata forskningsfinansiärerna som var med på konferensen Riksbankens jubileumsfond och Nordforsk. Av de övriga deltagarna var många genusforskare och forskningssekreterare från universiteten.
Minna Salminen Karlsson, forskare på Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, tycker att VR är den forskningsfinansiär som kommit längst med jämställdhetsarbetet.
– En ytterligare åtgärd som VR skulle kunna göra är att, så som i Horisont 2020, ställa krav på att den sökande redovisar vilka genusaspekter forskningsprojektet har, säger hon.

Kajsa Skarsgård
Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023