Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Dom mot Mälardalens högskola kan ge stora konsekvenser

Västmanlands tingsrätt dömer Mälardalens högskola, MDH, att betala tillbaka studieavgiften för en utbildning som studenten ansåg vara undermålig.
– Domen är principiellt intressant och kan ge stora konsekvenser, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

14 juni, 2016
Per-Olof Eliasson
Jonas Bilberg
Mälardalens högskola, MDH, Västerås
I domen från Västmanlands tingsrätt fastlås att Mälardalens högskola ska betala tillbaka Connie Askenbäcks studieavgifter om 170 182 kronor plus ränta samt ersättning för rättegångskostnader.

Bakgrunden är att den amerikanska studenten Connie Dickinson, numera Connie Dickinson Askenbäck, började på en kandidatutbildning i matematik, Analytical Finance, vid MDH. Hon blev besviken på utbildningens kvalitet och när hon fann att UKÄ riktat kritik mot utbildningen hoppade hon av och krävde tillbaka den del av kursavgiften hon betalat dittills, 170 182 kronor. Högskolan hävdade att den inte skulle betala tillbaka avgiften. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Connie Askenbäck högskolan.

I stämningen hävdar hon att högskolan inte tillhandahållit en utbildning som uppfyller de kvalitetskrav som följer av högskolelagen och högskoleförordningen. Dessutom menar hon att högskolan i marknadsföringen har förespeglat att utbildningen hållit kvalitetskraven.

MDH hävdar i första hand att det inte finns något avtal mellan högskolan och studenten utan att det är fråga om myndighetsutövning och att det därför inte är möjligt att betala tillbaka studieavgiften.
I andra hand hävdar MDH att de kurser som Connie Askenbäck läst inte haft de brister som hon påtalat.

Undervisningen ses som tjänst
I domen meddelar Västmanlands tingsrätt att MDH ska betala tillbaka studieavgiften plus ränta och ersätta Connie Askenbäck för rättegångskostnaderna.

Den första punkten som tingsrätten tagit ställning till är om högskolan och studenten har ett avtal. Tingsrätten menar att även om antagning och examinering har klara drag av myndighetsutövning så är det en annan sak med själva undervisningen.

Undervisningen kunde lika gärna ha bedrivits i privat som i statlig regi och är därför att betrakta som en tjänst som MDH tillhandahåller.
I och med att Connie Askenbäck måste betala för att få undervisningen uppstår ett ömsesidigt förpliktigande avtal mellan Connie Askenbäck och MDH.

”Har brutit mot avtalet”
Vidare kommer tingsrätten fram till att MDH inte levererat den kvalitet på tjänsten, det vill säga undervisningen, som var avtalat.
Rätten menar att avtalet inte gällde enstaka kurser utan hela kandidatprogrammet Analytical Finance som Connie Askenbäck sökt och kommit in på.
Just det programmet underkände UKÄ på fyra av fem punkter, programmet fick det samlade omdömet bristande kvalitet och examensrätten ifrågasatt.

”MDH har därmed inte tillhandahållit Connie Askenbäck avtalad prestation utan brutit mot avtalet” skriver tingsrätten i domen.
Därför döms MDH att betala tillbaka hela studieavgiften till Connie Askenbäck.

Till SR P4 Västmanland säger Connie Askenbäck att hon är glad över domen och tänker återuppta sina studier i matematik.

”En spännande dom”
SULF:s förbundsjurist Carl Falck kommenterar:
– Jag tycker det är en spännande dom. Domstolen säger att just när det gäller utbildningen är det ett avtal, men att en första förutsättning för att det ska vara ett avtal är att man betalar för en tjänst. Och det man betalar för ska levereras, säger han.
– Som det står i domen: ”Annorlunda uttryckt hade Connie Askenbäck köpt plats på Utbildningen med möjligheten att ta en examen med viss kvalitet”.

Om domen står sig i högre instans bör en konsekvens bli att även andra utländska studenter som betalat för sin utbildning kan kräva ersättning om utbildningen inte håller tillräckligt bra kvalitet.
– Ja, om man kommer hit till Sverige och betalar för en utbildning ska man få en utbildning av åtminstone normal kvalitet. Betalar man ska det levereras, säger Carl Falck.

Svenska studenter kan komma att beröras
MDH vill avvakta med att kommentera domen. Det är därför ännu oklart om domen kommer att överklagas.
– Domen är principiellt intressant och kan ge stora konsekvenser, säger Carl Fack.

Han håller öppet för att det kan bli ännu mer långtgående konsekvenser som berör också svenska studenter.
– Om det här målet går upp till Högsta domstolen ska det bli intressant att se hur den resonerar. Skulle den också fälla MDH kan det bli en vidare tolkning som blir tillämplig också för svenska studenter.

Det skulle kunna innebära att all utbildning som en högskola eller ett universitet ger måste hålla viss kvalitet. Annars kanske studenten kan ställa krav på att få ersättning för till exempel kostnader för bosättning på annan ort.
– Men de frågorna kan bli aktuella först om högskolan går vidare och överklagar, säger Carl Falck.

Per-Olof Eliasson
Jonas Bilberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023