Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF: ”Allvarligt att arbetsgivaren föregriper polisutredning”

SULF JK-anmäler rektor vid Umeå universitet för grovt tjänstefel. Förbundet anser att universitetets polisanmälan mot medarbetare vid Arkitekthögskolan har hanterats felaktigt, vilket drabbat de anmälda hårt.

29 april, 2016
Per-Olof Eliasson
Arkitekthögskolan har länge brottats med arbetsmiljöproblem. SULF har nu anmält rektorn för grovt tjänstefel. Foto: Johan Gunséus

De faktiska händelserna råder det inte någon oenighet om. Tre lärare vid Arkitekthögskolan tog under sommaren 2015 med sig två bastubyggnader som uppförts som elevarbeten hem till sina tomter. När Arkitekthögskolan skulle låta riva byggnaderna, som uppförts av studenter under vårterminen, lät de åtalsanmälda lärarna på egen bekostnad frakta hem byggnaderna till sina privata tomter.

Stöld eller skydd av upphovsrätt?
SULF hävdar i sin JK-anmälan att lärarna försvarat sin upphovsrätt till byggnaderna när de hindrade att de skulle rivas och att det inte fanns någon annanstans att göra av dem än på lärarnas tomter.

Universitetet, som betraktar det som stöld då bortförandet skett utan lov och utan att universitet informerats, polisanmälde händelsen och varslade samtidigt två av lärarna om avsked. Den tredje läraren hade en tidsbegränsad anställning som upphört när Arkitekthögskolans ledning upptäckte vad som hänt med husen.

På uppmaning av universitetet lämnades husen under hösten 2015 tillbaka till lärosätet och avyttrades.

Polisutredningen lades ned i mars 2016, med motiveringen att det inte går att bevisa att de misstänkta haft sådant uppsåt ”som krävs att förfarandet skall vara brottsligt”. Vidare anger polisutredningen att ”ytterligare utredning kan inte förändra bevisläget på ett avgörande sätt”.

Uppsägningarna från universitetet är därför återkallade. De två lärarna som hotades av avsked har varit sjukskrivna under processen och är fortfarande sjukskrivna, enligt uppgift från SULF.

”Ska behandlas av Personalansvarsnämnden”
SULF har till följd av de här händelserna JK-anmält rektor Lena Gustafsson för grovt tjänstefel eftersom hon ”uppsåtligen har fattat beslut i strid med gällande rättslig reglering”, vilket varit ”till allvarligt förfång för enskild”.

SULF hävdar att frågor som exempelvis polisanmälan av en anställd eller avskedande måste behandlas av Personalsvarsnämnden vid universitetet. Vilket alltså inte Umeå universitet gjort i det här fallet.

– Har man inrättat en personalansvarsnämnd ska den enligt vår uppfattning hantera alla frågor som finns angivna som uppgifter för nämnden. Till de frågorna hör uppsägning på grund av personliga förhållanden och åtalsanmälan. Personalansvarsnämnden ska pröva frågor om åtalsanmälan, säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.– Det är också allvarligt att man föregriper polisutredningen och varslar om avsked innan polisutredningen ens är påbörjad, tillägger han.

”Kan polisanmäla direkt”
Umeå universitet hävdar å sin sida att det finns två möjligheter att hantera ett sådant här ärende där anställda misstänks för brott.

Den ena möjligheten är att gå vägen via Personalsvarsnämnden.

– Det tar mycket längre tid vilket är till nackdel för den anställde, säger Chatarina Larson, universitetsjurist vid Umeå universitet.

Den andra möjligheten är, enligt Chatarina Larson, att polisanmäla direkt, vilket innebär en snabbare sammantagen process. Skulle polisanmälan leda till fällande dom avgörs frågan om eventuell uppsägning eller avsked av Personalansvarsnämnden. Chatarina Larson anser att genom att frågan om brott begåtts eller ej utreds av rättsväsendet tillförsäkras de anställda en rättssäker hantering av den frågan.

– Vi anser att vårt agerande är helt i enlighet med gällande rätt, säger hon.

Chatarina Larson betonar dessutom att universitetet såsom skattefinansierad myndighet måste reagera på misstänkta brott.

Hon påpekar också att det inte finns någon vägledande dom om rättsläget och hon välkomnar om JK tar upp ärendet.

– Vi är övertygade om att vi handlagt ärendet i korrekt ordning, och samtidigt ser vi positivt på att frågan prövas, säger hon.

Långvariga arbetsmiljöproblem
Att SULF tagit steget att JK-anmäla rektor Lena Gustafsson för grovt tjänstefel ska enligt förbundsjurist Carl Falck ses mot bakgrund av de långvariga arbetsmiljöproblemen vid Arkitekthögskolan.

Han menar det går att konstatera att det finns konflikter vid Arkitekthögskolan, och påpekar att de behöver lösas.

– Vi har sett att det blivit en dålig arbetsmiljö för lärarna på Arkitekthögskolan. Många har känt sig trakasserade av arbetsledningen och varit sjukskrivna eller har slutat. SULF vänder sig mot att Umeå universitet i stället för att lösa konflikterna skapar nya genom att bland annat polisanmäla medarbetare.

– Kan inte rektor lösa de här konflikterna måste vi som fackförbund använda de metoder vi har för att hjälpa och skydda våra medlemmar. En del i en fungerande verksamhet är att när man fattar beslut om en så allvarlig sak som polisanmälan så måste det ske på ett formellt rätt sätt, säger Carl Falck.

 

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023